CESNET eNEWs 2/2017

Specializované přenosy obrazu a zvuku

Sdílení videoobsahu po síti ve špičkové kvalitě a s minimálním zpožděním nachází uplatnění v mnoha oborech. Není snad obsahově rozdílnějších příkladů než živé přenosy medicínských operací a kulturní představení, která kombinují dohromady hudbu, tanec a vizuální umění, probíhající současně v různých částech světa. Přesto v pozadí fungují stejné technologie, znalosti a zkušenosti, které je schopen CESNET nabídnout i dalším zájemcům z jiných oborů, jakými jsou mikroskopie, digitální restaurování, postprodukce filmu, vizualizace v archeologii a jiných
oblastech, distanční výuka (např. hudby) a další.

 

Pro realizaci využíváme především vlastní softwarové řešení UltraGrid a hardwarový systém MVTP (Modular Video Transmission Platform). UltraGrid nabízí širokou paletu kompresí videa i s využitím akcelerace na grafických kartách a pro jeho běh postačí běžné počítačové vybavení (například PC herní kategorie). Hardwarový systém MVTP vyniká mimořádně nízkým zpožděním pro nejnáročnější aplikace v reálném čase.

 

Příklady využití

Další informace a kontakty
————————————————————

PROBĚHLÉ AKCE

Seminář o bezpečnosti sítí a služeb
Prezentace jsou dostupné na webových stránkách.

Den s Perunem
Prezentace jsou dostupné na webových stránkách.

Seminář gridového počítání
Prezentace jsou dostupné na webových stránkách.

Poslední změna: 21.4.2017