CESNET eNews 2/2020

Svíčka pro Toufara

CESNET se jako generální partner podílel na realizaci pietní akce k uctění památky kněze Josefa Toufara. Našimi technologiemi MVTP a Ultragrid, které jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje, jsme propojili Borůvkovo sanatorium s hudebníky v okolních kostelech. Zvuk a obraz byl přenášen s minimálním zpožděním. Premiérově tak mohla zaznít, v tomto netradičním nastudování, Elegie Toufarova kříže, ve které vystoupila zpěvačka Michaela Gemrotová za doprovodu varhaníka Jaroslava Tůmy a bubeníci z Groove Army.

CESNET v médiích

Akce Svíčka pro Toufara měla široké mediální pokrytí. Vedoucí oddělení technologie pro síťové aplikace, Dr. Sven Ubik, popsal princip audiovizuálního přenosu v reportáži pořadu Události na ČT 1 a ČT Art. Autor projektu Otakar Dušek zmínil unikátní řešení CESNET ve Studiu 6 na ČT a v rozhlasových reportážích. Tisková zpráva k události se stala podkladem pro články a zprávy na webu a sociálních sítích.
Seznam mediálních výstupů najdete zde.

 

Nový výpočetní cluster pro umělou inteligenci ADAN

provoznili jsme nový výpočetní cluster s názvem ADAN. Nabízí mimořádnou výpočetní kapacitu, která rozšiřuje existující nabídku CESNET v oblasti výkonných výpočtů. Nový cluster je nyní k dispozici výzkumným týmům. Bližší informace pro přístup k výpočetním zdrojům naleznete na webových stránkách MetaCentra.

 

Seminář o bezpečnosti sítí a služeb

Témata letošního ročníku Semináře o bezpečnosti vycházela ze zkušeností z provozu e-infrastruktury CESNET, zejména z činnosti specializovaných útvarů – bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, Forenzní laboratoře FLAB a NOC centra. Zrekapituloval aktuální bezpečnostní témata a problémy a věnoval se též problematice autentizace a certifikátů. Vybrané prezentace najdete na webu akce a ohlédnutí za seminářem na Root.cz.

 

 

 

Zveme Vás

Seminář Digitální technologie pro paměťové instituce

Na semináři konaném 1. dubna 2020 v Národní technické knihovně CESNET představí interaktivní vizualizaci 3D modelů sbírkových předmětů. V prezentaci bude představena cesta od snímání sbírkového předmětu po jeho prezentaci na výstavách. Další příspěvky na semináři zahrnou celou škálu příkladů dobré praxe z muzeí, knihoven, archeologických ústavů a vzdělávacích institucí.
Na našem webu si můžete prohlédnout interaktivní 3D modely vytvořené CESNET.

Program a registrace

 

Poslední změna: 12.5.2020