CESNET eNews 1/2018

Využijte rámcových smluv s velkými cloudovými poskytovateli

Sdružení GÉANT uzavřelo rámcové smlouvy s předními světovými poskytovateli cloudových IaaS služeb (Infrastructure as a Service). Členem sdružení GÉANT je také CESNET. Díky tomu mohou výhod rámcových smluv využívat všechny instituce připojené k e-infrastruktuře CESNET.
Hlavní výhoda uzavřených rámcových smluv vyplývá z agregace poptávky, která generuje významné úspory. Sjednocením celoevropské komunity se dosáhlo silnější vyjednávací pozice vůči velkým cloudovým poskytovatelům. Instituce, které již rámcové smlouvy využívají, dosahují až 30% úspor. Uživatelé ale ocení i další výhody, které jim smlouvy přinášejí.

K dispozici jsou řešení Microsoft Azure, Amazon Web Services, služby dalších poskytovatelů: CloudSigma, Dimension Data, Interoute Communications.

Podrobné informace zde.


Výběrové řízení Fondu rozvoje sdružení CESNET

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje první výběrové řízení pro rok 2018 na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí.
Finanční prostředky na řešení rozvojových projektů pro rok 2018 lze poskytnout v několika tematických okruzích, které jsou rozděleny do dvou kategorií:

  • Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
  • Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET

Informační seminář – Ve středu 10. ledna od 13. hodin bude v prostorách sdružení CESNET probíhat pro zájemce informační seminář k této výzvě.

Podrobné informace zde.


PROBĚHLÉ AKCE

Konference e-infrastruktury CESNET

Na webu konference jsou vystaveny prezentace a záznamy přednášek.


Z BLOGU

Vytvořte svůj vlastní druh hudby pomocí výzkumných a vzdělávacích sítí

Poslední změna: 17.1.2018