CESNET eNews 01/2023

Seminář o bezpečnosti sítí a služeb již 7. 2. 2023

Pro všechny zájemce, zejména však pro vás, kteří spravujete, provozujete a rozvíjíte počítačové sítě, připravujeme další ročník semináře o bezpečnosti sítí, služeb a internetových aplikací. Sejdeme se, tentokrát osobně, 7. 2. 2023 v posluchárně č. 266 na FS ČVUT v Praze. Můžete se těšit na příspěvek o stavu informační bezpečnosti, představíme vám využití systému FTAS pro sítě uživatelů a řešení SOC, přineseme aktuální přehled o hrozbách v online prostoru, pohovoříme o asset managementu jako základním atributu pro zvládnutí bezpečnosti, o zálohování a o roli orchestrace při správě systémů. V neposlední řadě vám představíme naši novou službu Phishingator. Program a registrace.

On-line seminář k podávání návrhů projektů do VŘ Fondu rozvoje

K běžícímu výběrovému řízení pro rok 2023 na rozvojové projekty členů sdružení jsme připravili on-line informační seminář, na kterém vám představíme témata a pravidla výběrového řízení. Bude prostor i pro dotazy.

Připojte se přes ZOOM ve čtvrtek 12. 1. ve 13.00 zde.
Termín pro podání návrhů projektů do Fondu rozvoje je 14. 2. 2023. O podporu lze žádat u výzkumných a vývojových projektů souvisejících s činností sdružení. V loňském roce bylo úspěšných 21 návrhů projektů, které získaly finanční podporu 9,5 miliónů Kč. Neváhejte a přihlaste svůj projekt. Tematické okruhy a podmínky výběrového řízení najdete na stránkách Fondu rozvoje v záložce Projekty. Více zde.

Konsorcium ELI ERIC se stalo přidruženým členem CESNET

Konsorcium ELI ERIC bylo přijato za přidruženého člena sdružení CESNET. ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) je první konsorcium evropské výzkumné infrastruktury se sídlem v České republice. Umožňuje výzkumným pracovníkům a firmám využívat nejmodernější a nejvýkonnější lasery na světě, jak pro vědecké, tak i pro průmyslové účely.

Save the date!

Poslední změna: 22.3.2023