CESNET eNews 01/2021

Seminář o bezpečnosti sítí a služeb 2021 proběhne on-line

Další ročník semináře věnovaného provozu a bezpečnosti sítí, služeb a internetových aplikací se uskuteční 9. 2. 2021 on-line. Přednášky budou zaměřeny na aktuální bezpečnostní témata a problémy posledních měsíců, které řešíme při správě e-infrastruktury CESNET.

Na seminář bude navazovat workshop cybersecurity clusterovacího projektu SPARTA (https://www.sparta.eu/), zaměřený na kybernetickou bezpečnost v Evropě.

Termín pro podávání projektů do Fondu rozvoje se blíží

Rada Fondu rozvoje CESNET vyhlásila první kolo výběrového řízení pro rok 2021 na rozvojové projekty. Tematické okruhy a podmínky výběrového řízení najdete na stránkách Fondu rozvoje. Uzávěrka pro podávání projektů je 15.2.2021.

e-INFRA CZ navýší své parametry, počítá s rychlostí 400 Gb/s

Národní e-infrastruktura pro vědu a výzkum e-INFRA CZ, jejíž je CESNET součástí, plánuje zásadní navyšování svých parametrů. Páteřní síť CESNET bude upgradována na přenosové rychlosti 400 Gb/s, což představuje čtyřnásobek současné hodnoty. Bude rozšířena přístupová infrastruktura s 100 Gb/s porty, která je určená pro primární připojení organizací a pro nasazení speciálních zařízení či aplikací. Zároveň budou rozšiřovány výpočetní kapacity a kapacity datových úložišť – ze současných 32 PB na předpokládaných 60 PB v roce 2023.

CESNET byl přijat za člena EOSC

CESNET byl v závěru minulého roku přijat za řádného člena evropského cloudu pro otevřenou vědu EOSC (European Open Science Cloud), kde bude jako zástupce konsorcia e-INFRA CZ reprezentovat Českou republiku. V oblasti vědeckých dat Evropská unie usiluje o snížení bariér pro volný přístup k datům a výsledkům výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů a podporu jejich využití v praxi. Zapojením do EOSC, prostřednictvím e-INFRA CZ, nabídne Česká republika společný výzkumný prostor s volně dostupnými službami pro uchovávání, zpracovávání, sdílení, analýzu a opakované použití vědeckých dat.

Poslední změna: 10.2.2021