První americký patent pro CESNET

NetGuru.cz, 15. 1. 2014

On-line magazín NetGuru.cz zveřejnil tiskovou zprávu sdružení, podle níž „úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických shledal Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích jako nový a užitečný vynález a dne 12. 11. 2013 pro něj vydal patentovou listinu US 8,582,967. Patent garantuje výhradní práva sdružení CESNET pro výrobu, prodej a dovoz těchto zařízení na území Spojených států amerických. Zařízení je v České republice již chráněno patentem číslo 300811 vydaným 12. 8. 2009 Úřadem pro průmyslové vlastnictví a na trhu je dostupné pod označením CzechLight Multicast Switch (CLM). Zařízení umožňuje dynamický multicast vstupních optických signálů v celém spektru vlnových délek používaných pro přenos dat.“

Původní článek

 

První americký patent pro CESNET

PC-Politika.cz, 15. 1. 2014

Stejná tisková zpráva zaujala i portál o politice, technologiích a programování PC-Politika.cz: „Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických shledal Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích jako nový a užitečný vynález a dne 12. 11. 2013 pro něj vydal patentovou listinu US 8,582,967. …  Zařízení patří do rodiny pokročilých fotonických zařízení pro přenos a zpracování optických signálů CzechLight, kterou rozvíjí sdružení CESNET. … Sdružení tento soubor zařízení používá k uplatňování konceptu CEF (Customer Empovered Fiber) a »vlákno až k uživateli«. Tato technologie umožňuje sdílet kapacitu optických vláken a zároveň CESNETu dovoluje nabízet další pokročilé služby, jako jsou lambda služby a fotonické služby. … Sdružení CESNET hledá další zájemce o výrobu a nasazení zařízení rodiny CzechLight. Označení je chráněno registrovanou ochrannou známku CZECHLIGHT.“

Původní článek

 

Poslední změna: 31.7.2014