Datové služby CESNETu: FileSender a OwnCloud

T-UNI.cz, 23. 4. 2014

Pavel Satrapa zveřejnil na webových stránkách Technické univerzity v Liberci článek, v němž konstatuje, že „sdružení CESNET, jehož prostřednictvím je naše univerzita připojena do Internetu, postupně rozšiřuje své služby i do aplikačních oblastí. Jedním z posledních přírůstků jsou datová úložiště, která jsou sice zajímavá zejména pro správce počítačových systémů, ale nabízejí i služby pro koncové uživatele. Za pozornost stojí především FileSender pro zasílání velkých souborů a OwnCloud pro uložení a synchronizaci uživatelských dat.“ Přidává podobnosti o obou službách.

Původní zdroj

Poslední změna: 18.5.2014