Zelená energetická politika ve sdružení CESNET

greenInformační technologie představují jeden z nejrychleji se rozvíjejících sektorů a díky trvale rostoucí poptávce po větší výpočetní kapacitě a výkonnějším spojení se stále výrazněji projevují v rámci organizací a také globálně. Optimalizace energetické a materiální účinnosti služeb ICT je tedy nezbytným předpokladem k zajišťování hospodárnosti a ekologické udržitelnosti.

Sdružení CESNET v rámci své společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility) do svých aktivit integruje dobrou praxi v oblasti životního prostředí a zároveň udržuje přiměřenou rovnováhu mezi ekologickými a ekonomickými hledisky.

Tomu odpovídají i naše zásady:

  • Uplatňovat zodpovědné standardy v oblastech, které nejsou zcela ošetřeny stávajícími zákony a předpisy.
  • Respektovat životní prostředí a zdůrazňovat odpovědnost každého zaměstnance za zmírňování našeho dopadu na životní prostředí.
  • Integrovat hlediska životního prostředí do všech aktivit, včetně zohledňování dopadů výrobků a služeb na životní prostředí při rozhodování o nákupu.
  • Minimalizovat spotřebu zdrojů a materiálů, v mezích hospodárnosti a proveditelnosti co možná nejvíce recyklovat nebo opětovně využívat.
  • Šetřit energií, např. monitorováním nadbytečné spotřeby energie.
  • Sdílet zkušenosti s ostatními za účelem podpory obecného zdokonalování v rámci komunity a projednávat s výzkumnými a vzdělávacími institucemi otázky ochrany životního prostředí.

Červen 2014

Poslední změna: 20.6.2014