Prohlášení o etickém a zodpovědném nakládání s daty

  1. Ctíme zákony a nařízení, chováme se zodpovědně a poctivě.
  2. Věnujeme nakládání s daty náležitou péči.
  3. Respektujeme právo na soukromí a vlastnictví dat.
  4. Klademe důraz na ochranu dat a zabezpečení všech systémů e‑infrastruktury; máme funkční bezpečnostní tým a odpovídajícím způsobem nastaveny procesy pro řešení bezpečnostních incidentů.
  5. Jsme „pod kontrolou“ akademické komunity – členy sdružení CESNET jsou veřejné vysoké školy a Akademie věd; uživatelé vědí, co se ve sdružení děje a mohou ovlivnit jeho chod.
  6. Máme vypracován a nasazen systém řízení rizik; probíhají pravidelné kontroly a údržba systémů zpracovávajících data.
  7. Ke správě dat přistupujeme s péčí řádného hospodáře; minimalizujeme dopady na životní prostředí.
  8. Data jsou uložena a zpracovávána na území České republiky.

Poslední změna: 5.10.2023