Členské organizace

Členy sdružení CESNET jsou následující instituce:

Řádní členové

 1. Akademie múzických umění v Praze
 2. Akademie věd České republiky
 3. Akademie výtvarných umění v Praze
 4. Česká zemědělská univerzita v Praze
 5. České vysoké učení technické v Praze
 6. Janáčkova akademie múzických umění
 7. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 8. Masarykova univerzita
 9. Mendelova univerzita v Brně
 10. Ostravská univerzita
 11. Policejní akademie České republiky v Praze
 12. Slezská univerzita v Opavě
 13. Technická univerzita v Liberci
 14. Univerzita Hradec Králové
 15. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 16. Univerzita Karlova
 17. Univerzita obrany
 18. Univerzita Palackého v Olomouci
 19. Univerzita Pardubice
 20. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 21. Veterinární univerzita Brno
 22. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 23. Vysoká škola ekonomická v Praze
 24. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 25. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 26. Vysoké učení technické v Brně
 27. Západočeská univerzita v Plzni

Přidružení členové

 1. Národní muzeum
 2. Moravská galerie v Brně
 3. Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC)
 4. Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

Poslední změna: 1.10.2023