30 let sítě CESNET rok po roku

Ikona hodin 15. června 2023
1990 Československo se připojuje k americké univerzitní síti BITNET.
1991 Experimentální připojení Československa k síti Internet, která zde propojuje univerzity, vědecká a výzkumná pracoviště.
1992 Na ČVUT Praha dochází 13. února ke slavnostnímu aktu formálního připojení Československa k Internetu.
1993 15. června vzniká celorepubliková páteřní sít CESNET, zpočátku se dvěma středy v Praze a Brně propojenými pevnou linkou o kapacitě 64 Kb/s. Síť provozuje ČVUT v Praze.
1994 První komerční poskytovatelé Internetu v ČR. Za přispění CESNETu v Praze probíhá, poprvé ve východní Evropě, významný kongres INET´94/JENC5 pořádaný mezinárodními sdruženími The Internet Society a RARE.
1996 Vznik sdružení CESNET, které přebírá provoz sítě od ČVUT. Sdružení záhy vyhrává výběrové řízení a začíná stavět akademickou síť s napojením na evropskou TEN-34. ATM okruhy propojující jednotlivé uzly mají kapacitu 34 Mb/s. V ČR vzniká za účasti CESNETu peeringový uzel NIX.CZ. Vzniká MetaCentrum pro náročné výpočty.
1997 Páteřní síť s přenosovou rychlostí 34 Mb/s je uvedena do provozu.
1998 Síť Internet se nadále rozšiřuje. Má propojení do 80 zemí světa a přes milion uživatelů.  CESNET se podílí na založení správce národní domény .cz – sdružení CZ.NIC. MetaCentrum přechází pod správu CESNETu.
1999  V České republice vinou ohlášeného zvýšení telefonních poplatků dochází k akci Bojkot proti Telecomu. CESNET vyhrává výběrové řízení a staví síť TEN-155 CZ s napojením na evropskou TEN-155.
2000 CESNET začíná pro svou síť využívat datový okruh mezi Prahou a Brnem o kapacitě 2,5 Gb/s. Sdružení začíná budovat síť CESNET2. Většina jejích okruhů má mít kapacitu 2,5 Gb/s.
2001 Páteřní síť CESNET2 se gigabitovou technologii propojuje s transevropskou síti GÉANT – nejrychlejší akademickou sítí na světě. Do České republiky vede jeden okruh o kapacitě 10 Gb/s a další dva o rychlosti 2,5 Gb/s.
2002 Koncept Nothing in-line (NIL) usiluje o provozování optických spojů bez zařízení na trase. CESNET se zařazuje mezi jeho propagátory v celosvětovém meřítku nasazením první produkční NIL trasy.
2003 V páteřní síti CESNET2 je produkčně nasazen protokol IP verze 6. Celosvětově se začínají prosazovat sítě budované a provozované účastníky na pronajatých temných vláknech – CEF (Customer Empowered Fibre) sítě. CESNET je jejich průkopníkem.
2004 Nástup technologie DWDM. Evropská unie projektem EGEE (Enabling Grids for E-SiencE) podporuje vznik široce dostupné výpočetní gridové infrastruktury pro výzkum a vývoj v evropském prostoru. Zapojuje se i CESNET. Vzniká akademická roamingová infrastruktura eduroam.
2005 Jádro sítě CESNET2 povýšeno na DWDM s přenosovou rychlostí 10 Gb/s. Startuje evropský projekt GN2, Českou republiku zastupuje CESNET. Cílem projektu je změnit páteřní síť GÉANT na hybridní síť podporující IP směrování i přepínání optických okruhů.
2006 Propojení sítí CESNET, AConet (Rakousko) a SANET (Slovensko). Prostřednictvím sítě CESNET je realizována první veřejná videokonference v HD kvalitě v České republice.
2007  První přenosy videa v rozlišení 4K (UHD) v ČR proběhly mezi Prahou, Seatlem, Chicagem, San Diegem, Tokiem a Amsterdamem.
2008  CESNET zahajuje provoz bezpečnostního týmu CSIRT.CZ.
2009 MetaCentrum sdružení CESNET je prohlášeno za národní gridovou infrastrukturu.
2010 CESNET je začleněn do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. CSIRT.CZ je prohlášen národním CSIRT týmem
2011  Sítí CESNET je realizován velmi přesný optický přenos času mezi Prahou a Vídní.
2012 Navýšení rychlosti klíčových tras sítě CESNET na 100 Gb/s. CESNET přidává do nabídky služeb datová úložiště.
2013 CESNET otevírá forenzní laboratoř FLAB. Připojuje se k celosvětové síti LHC Open Network Environment (LHCONE), která je určena především pro přenosy dat z experimentů prováděných na urychlovači LHC v CERN. CESNET se podílí na vzniku bioinformatické infrastruktury ELIXIR CZ.
2014 CESNET zprovozňuje na vybraných vlakových nádražích přístup do mezinárodní univerzitní roamingové sítě eduroam. Spojením organizací Dante a TERENA vzniká sdružení GÉANT, které dále rozvíjí evropskou akademickou páteř.
2015 Experimentální přenos rychlostí 400 Gb/s v síti CESNET.
2016 Síť CESNET navyšuje rychlost připojení do panevropské infrastruktury GÉANT na 100 Gb/s.
2017 Připojení výzkumného centra ELI Beamlines (Dolní Břežany) určeného pro realizaci náročných vědeckých projektů.
2018 CESNET a GÉANT představují optický kanál o kapacitě 300 Gb/s pro výzkumnou a vzdělávací komunitu.
2019 Sdružení CESNET, Masarykova univerzita a VŠB – Technická univerzita Ostrava podávají společný projekt na vytvoření modernizované národní velké výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ zahrnující dosavadní e-infrastruktury CESNET, IT4Innovations a CERIT-SC.
2020 Start e-INFRA CZ. Členové výzkumných infrastruktur e-INFRA CZ a ELIXIR CZ, sdružení CESNET a Centrum CERIT-SC Masarykovy univerzity pomáhají urychlit zmapování kolektivní imunity vůči nemoci COVID-19. CESNET dramaticky navyšuje kapacity videokonferenčních systémů a pomáhá univerzitám zvládat výuku během lockdownu
2021 Realizace prvního meziměstského kvantového přenosu klíčů (QKD) v ČR prostřednictvím e-INFRA CZ.
2022 Modernizovaná páteřní síť dostává jméno CESNET3. Rozšíření kapacity datových úložišť na 103 PB hrubé kapacity. CESNET získává ocenění Česká hlava v kategorii Industrie za technologii MVTP pro nízkolatenční přenosy videa.
2023 Dokončení významného upgradu sítě, který umožní přenos dat v páteři rychlostí až 400 Gbit/s na jeden kanál s možností budoucího navýšení na terabitové rychlosti.

Fotogalerie