Komunikační infrastruktura

Podmínkou využití výpočetní techniky k řešení úloh z různých oborů jsou datové přenosy. Základní komponentou e-infrastruktury je proto výkonná počítačová síť, která je dokáže zabezpečit a vyrovná se i s výrazně nadstandardními požadavky na objem či kvalitativní parametry přenosů. Síť CESNET3, která je páteří e-infrastruktury CESNET, má potřebné vlastnosti. Je

  • rychlá – přenosové rychlosti se pohybují v řádu desítek gigabitů za sekundu,
  • flexibilní – kromě základní internetové komunikace umí nabídnou i speciální přenosové služby „na míru“ náročným aplikacím,
  • rozsáhlá – pokrývá všechna univerzitní města České republiky a podle potřeby se postupně rozšiřuje do dalších a dalších lokalit
  • spolehlivá – díky vysoké míře redundance, kvalitním komponentám a nepřetržitému dohledu

Optická síť

Ve fyzické vrstvě je komunikační infrastruktura až na výjimky postavena na optických vláknech, která umožňují dosahovat nejvyšších přenosových rychlostí. V kombinaci s technologií DWDM lze navíc jejich kapacitu znásobit a jednotlivé optické kanály (barvy světla) využívat pro různé paralelně probíhající přenosy. Vedle zvýšení celkové propustnosti páteřní sítě to umožňuje vyhradit přenosové trasy pro speciální účely a kombinovat tak přenosové experimenty s přenosy extrémních objemů dat a běžným provozem, aniž by se vzájemně ovlivňovaly či dokonce ohrožovaly.

Tato optická síť je napojena na analogické mezinárodní infrastruktury, zejména evropskou páteř pro vědu, výzkum a vzdělávání GÉANT a jejím prostřednictvím na podobné sítě v Americe (projekt Internet2) a Asii. Díky tomu jsme schopni nabídnout pokročilé přenosové služby i v mezinárodním měřítku.

Služby

Služby nabízené naší komunikační infrastrukturou se samozřejmě týkají především datových přenosů. Tou základní je Připojení internetovým protokolem (IP), která zprostředkovává přístup do sítě CESNET3, navazujících sítí i globálního Internetu prostřednictvím standardního internetového protokolu.

Při vyšších nárocích na výkonnostní parametry nebo zabezpečení přenosů lze sáhnout po některé z pokročilých služeb: Vyhrazené okruhy a sítě (Circuit), Lambda služby (vyhrazená L2 trasa s OEO konverzemi) či Fotonické služby (vyhrazená čistě optická trasa).

Pro podporu mobility vznikla ve spolupráci s připojenými organizacemi služba eduroam, díky níž se uživatelé zúčastněných institucí mohou připojit k síti během své návštěvy u jiné organizace.

K dispozici je i řada dalších služeb.

Další informace

Poslední změna: 21.11.2023