E-infrastruktura

Pojmem e-infrastruktura bývá označována komplexní sada informatických nástrojů použitelných pro řešení problémů z celé řady oborů. Použitelnost jejích služeb se neomezuje na přírodní vědy, jako je matematika, fyzika, chemie či informatika, ale zahrnuje i vědy humanitní a umění. S pokračující digitalizací dalších a dalších materiálů a rostoucím významem komunikačních technologií lze v současnosti jen stěží najít obor, kterému by neměla co nabídnout.

E-infrastruktura CESNET

Klíčovou složkou aktivit sdružení CESNET je rozvoj stejnojmenné e-infrastruktury. Jedná se o komplexní národní IT infrastrukturu určenou pro potřeby české vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání. Je zařazena do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Mezi uživatelskými institucemi jsou tuzemské vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky, řada vědeckých a výzkumných institucí, ale i nemocnice, knihovny, střední školy a mnohé další.

Komponenty e-infrastruktury CESNET

Vzhledem k rozsahu naší e-infrastruktury je výhodné vymezit její logicky ucelené součásti a popisovat je odděleně. Základními komponentami jsou:

Klíčové projekty

Pro rozvoj e-infrastruktury CESNET jsou rozhodující zejména dva komplementární projekty, které poskytují nejvýznamnější zdroj financování:

Kdo se může připojit?

Služby naší e-infrastruktury jsou určeny pro potřeby vědy, výzkumu, vývoje, inovací a šíření vzdělanosti, kultury a prosperity. Podrobnou specifikaci subjektů oprávněných je využívat obsahují Podmínky přístupu k E-infrastruktuře CESNET.

Poslední změna: 21.11.2023