Univerzitní identity 2017

Kdy: 26. října 2017
Kde: Masarykova kolej, Thakurova 1, Praha 6

Seminář o systémech pro správu identit a souvisejících technologiích. Seminář pořádalo sdružení CESNET, správce a operátor české roamingové federace eduroam.cz a akademické federace identit eduID.cz.

Záznam ze semináře

Program

9.00 Registrace účastníků, ranní káva, zahřívací diskuze
10.00 Zahájení semináře
Jiří Bořík – CESNET
10.05–12.00 Nařízení GDPR a eIDAS v akademickém prostředí

Aktuální stav implementace eIDAS
Filip Bílek, odbor eGovernmentu MV ČR

Elektronická identifikace prostřednictvím Národního bodu
Petr Kuchař, ředitel odboru hlavního architekta eGovernmentu MV ČR

eIDAS – implementace požadavků do IS VVŠ
Radek Holý, ČVUT

GDPR a federativní služby
Václav Stupka, MU

GDPR na ČVUT – od teorie k činům
Petr Zácha, ČVUT

krátké příspěvky a diskuse (jak probíhá kontrola z ÚOOÚ, aktuální a připravované projekty v oblasti GDPR…)

12.00–13.00 Přestávka na občerstvení
13.00–16.00 Správa identit a přístupů, federace identit

15 let federace eduroam
Jan Tomášek, CESNET

MidPoint jako IdM na Západočeské univerzitě
Pavel Jindra, ZČU

Rozvoj IdM – správa uživatelských oprávnění
Bronislava Palíková, UJEP

AARC Blueprint architecture – Jak má vypadat AAI infrastruktura výzkumných projektů
Michal Procházka, CESNET

Projekt AARC 2 a nové zajímavé služby v eduID.cz
Jiří Pavlík, CESNET

Novinky v oblasti federovaných identit
Slávek Licehammer, CESNET

krátké příspěvky a diskuze (testování funkčnosti IdP…)

16.00 Předpokládaný konec semináře

 

Fotogalerie

Kontakt

Jiří Bořík, borik@cesnet.cz, tel.: 950072832.

Poslední změna: 16.1.2018