Živé přenosy videa na konference v tuzemsku i v zahraničí

Tento příspěvek je prezentací specifické služby, která je uživatelům (organizacím) poskytována na základě vzájemné dohody o výzkumné spolupráci.  Jde o službu „Speciální obrazové přenosy“, která poskytuje přenos a prezentaci jednoho nebo více obrazových signálů o vysokém rozlišení mezi dvěma nebo více koncovými body, a to ve vysoké kvalitě a s nízkým zpožděním.  V  posledních letech se používala zejména pro živé přenosy operací z významných lékařských pracovišť na tuzemské nebo zahraniční konference.  V současnosti se tato služba začíná používat pro významné kulturní akce v realizované v celosvětovém kyberprostoru. Služba je obvykle spojena se zřízením nové síťové trasy mezi koncovými body přenosu, ať v rámci sítě CESNET nebo jeho zahraničních partnerů a v případě nutnosti i včetně případného pronájmu spojení od externího dodavatele a zajištění potřebné prezentace v sále a na Internetu. V prezentaci této služby budou ukázány příklady, které CESNET realizoval v posledních několika letech.

Poslední změna: 12.9.2013