Základní funkce MetaCentra a jejich využití nejen pro náročné výpočetní úlohy

Gridové oddělení provozuje rozsáhlou distribuovanou výpočetní infrastrukturu MetaCentrum, plnící funkci národní gridové Infrastruktury (NGI). V prezentaci budou popsány základní funkce MetaCentra a jeho využití nejen pro náročné výpočetní úlohy. Na konkrétních příkladech budou demonstrovány základní služby pro jednotlivé uživatele, vědecké projekty i celé organizace zapojené do NGI přímo nebo jen vzdáleně využívající některé služby NGI.

Poslední změna: 12.9.2013