Systém pro řízení přístupu ke službám

CESNET provozuje a vyvíjí službu Perun, která umožnuje pokročilou správu účtů uživatelů e-infrastruktury CESNET, jejich vzájemných vazeb a vazeb na služby. Pomocí této služby lze řídit přístup ke službám jednotným způsobem, lze uživatele sdružovat do skupin a spravovat celkově jejich členství v tzv. virtuálních organizacích. Součástí prezentace bude ukázka nasazení systému Perun pro přístup ke službám Metacentra a datových úložišť.

Poslední změna: 21.10.2013