Bezpečnost sítě CESNET2

Příspěvek pohovoří o službách FTAS, G3 a Warden, které zajišťují sledování stavu sítě CESNET2 po stránce provozní a bezpečnostní. Pozornost bude zaměřena na oblast zpracování a vytěžení informací z těchto systémů při správě koncové sítě připojené do CESNET2 a při zajišťování její bezpečnosti a obrany – jaká data lze z těchto služeb získat, jak je prakticky využít apod. Stručně budou popsány také provozní aspekty služby.

Poslední změna: 12.9.2013