Seminář o multimediálních službách CESNET 2023

Kdy: 16. 5. 2023 
Kde: Sál kina Světozor, Vodičkova 791/41, Praha 1,  mapa
Forma: Fyzicky / online

16. května 2023 měli zájemci možnost navštívit seminář o multimediálních službách CESNET. S příchodem pandemie se v akademickém prostředí (nejen v ČR) významně zvedl zájem o multimediální služby a to jak ve výukovém procesu, tak při řešení vědeckých a výzkumných projektů. Přestože pandemie odezněla, poptávka po audiovizuálních službách po síti zůstává vysoká. Sdružení CESNET poskytuje svým uživatelům multimediální služby, které je možné napojit na systémy škol. V rámci semináře bylo představeno portfolio multimediální služeb, které CESNET nabízí a jejich kontext prostředí, kde se prolíná audio-video se sítí.


Záznam:

Program

09:30-10:30 Registrace
10:30-10:40 Přivítání a úvodní slovo (Strategie CESNETu v oblasti videoslužeb)
Záznam prezentace zde
Michal Krsek, CESNET
10:40-11:40 Videokonfereční služby a jak je využívat 
Záznam prezentace zde
Miloš Liška, CESNET
11:40-12:30 Oběd
12:30-13:30 Architektura platformy pro streaming přednášek a konferencí 
Záznam prezentace zde
Michal Krsek, CESNET
13:30-14:00 Speciální přenosy a jejich použití
Záznam prezentace zde
Miloš Liška, CESNET
14:00-14:30 Coffee break
14:30-14:50 Use case I: Platforma FenomioStream na Univerzitě Karlově a AMU
Tomáš Nikl, UK
Záznam prezentace zde
Tomáš Miškovský, Fenomen multimedia
Záznam prezentace zde
Jakub Ivanov, AMU
Záznam prezentace zde
14:50-15:10 Use case II: Multimediální centrum Fénix na UTB ve Zlíně
Petr Krkavec, DISK Systems
Záznam prezentace zde
15:10-16:00 Panelová diskuse uživatelů a zástupců CESNETu
Miloš Liška, CESNET / MU
Tomáš Nikl, UK
Petr Krkavec, DISK Systems
Moderátor: Michal Krsek, CESNET
16:00 Ukončení semináře

Změna programu vyhrazena.

Poslední změna: 8.6.2023