Seminář k výběrovému řízení Fondu rozvoje

8. ledna 2014 od 10 hodin jsme pořádali v prostorách sdružení seminář k výběrovému řízení Fondu rozvoje sdružení CESNET. Jeho cílem bylo poskytnout potenciálním předkladatelům projektů informace o cílech vypsaného výběrového řízení a usnadnit jim výběr vhodného tématu tak, aby projekt odpovídal cílům sdružení a měl vyšší naději na přijetí.

Seminář byl velmi pracovní. Neměl oficiální program, pouze v úvodu člen Rady fondu představí aktuální výběrové řízení. Hlavní prostor byl věnován diskusi mezi potenciálními autory projektů a zástupci CESNETu ohledně témat, která sdružení řeší, a jejich shodě se zamýšlenými cíli projektů.

_MG_5102 _MG_5107 _MG_5108 _MG_5111 _MG_5116

Poslední změna: 26.8.2015