Seminář k výběrovému řízení Fondu rozvoje

16.října 2014 od 13 hodin jsme pořádali v prostorách sdružení seminář k výběrovému řízení Fondu rozvoje sdružení CESNET. Jeho cílem bylo poskytnout potenciálním předkladatelům projektů informace o cílech vypsaného výběrového řízení a usnadnit jim výběr vhodného tématu tak, aby projekt odpovídal cílům sdružení a měl vyšší naději na přijetí.

Seminář byl velmi pracovní. Neměl oficiální program, pouze v úvodu člen Rady fondu představil aktuální výběrové řízení. Hlavní prostor byl věnován diskusi mezi potenciálními autory projektů a zástupci CESNETu ohledně témat, která sdružení řeší, a jejich shodě se zamýšlenými cíli projektů.

Prezentace ze semináře:

_MG_0035 _MG_0037 _MG_0041

Poslední změna: 26.8.2015