Security Fest 2016

aneb jak přežít na Internetu

Kdy: čtvrtek 20. října 2016, 14:00 – 17:00
Kde: Posluchárna C3-132, Fakulta elektrotechnická ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice ( MAPA) Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti

Sdružení CESNET ve spolupráci se sdružením CZ.NIC uspopořádalo v rámci Měsíce kybernetické bezpečnosti seminář věnovaný nástrahám a rizikům nejen v prostředí Internetu. Ten se z původně přátelského akademického prostředí vyvinul v prostředí plné podvodných zpráv, škodlivého softwaru, sociálního inženýrství a dalších hrozeb, kterým jsou uživatelé vystaveni každý den. Proto je potřeba, aby o nejčastějších hrozbách věděli, byli na ně připraveni a uměli se s nimi vypořádat.

Tato akce byla zaměřena na osvětlení základních bezpečnostních rizik, která uživatelům při práci s výpočetní technikou a on-line službami v prostředí Internetu hrozí, spolu s popisem, jak je rozpoznat, jak se jich vyvarovat a jak problémům předcházet. Věnovali jsme se i tomu, jak minimalizovat škody, když už k nějakému problému dojde.

Akce byla určena všem nadšeným uživatelům online služeb, sociálních sítí a chytrých technologií, především netechnicky zaměřeným uživatelům a mladým uživatelům (studentům středních škol a prvních ročníků VŠ), kteří svou „internetovou historii“ mají z větší části teprve před sebou.

Program

Odkazy vedou na prezentace k jednotlivým příspěvkům.

14:00 registrace
14:30 Úvodní slovo (PDF, 750 kB)
Ondřej Caletka, CESNET
14:45 Úskalí sociálních sítí
Jan Kolouch, Policejní akademie ČR
Pocit anonymity uživatelů kyberprostoru je hrozbou, která může být potenciálním útočníkem velmi jednoduše zneužita. Představili jsme projekty, které demonstrují nebezpečné chování uživatelů největší sociální sítě. První projekt byl zaměřen na získání přístupu (akceptace přátel) ze strany nejzranitelnějších uživatelů – dětí. Druhý byl cíleně zaměřen na skupinu uživatelů, kteří z povahy výkonu své činnosti více dbají na bezpečnost svého účtu a informací na něm uvedených. Další se zabýval sdílením a využíváním informací mezi jednotlivými sociálními médii. Ve všech případech bylo cílem získat co nejvíce informací s co nejmenší interakcí mezi útočníkem a cílem útoku. Prezentace představila dosažené výsledky a možné způsoby obrany a prevence. Zároveň byla uvedena základní doporučení pro koncové uživatele, jak se chovat bezpečněji v prostředí sociálních sítí.
15:15 Finanční rizika na Internetu (PDF, 16 MB)
Dalibor Chvátal, Měšec.cz
Internetový přístup k bankovnímu účtu je dnes naprostou samozřejmostí, stejně tak i nakupování prostřednictvím internetových obchodů či používání platebních karet. Kromě nesporných výhod tyto služby představují také určitá rizika. Byly představeny způsoby, jakými jsou platební prostředky nejčastěji zneužívány a jak rizika podobného zneužití minimalizovat.
15:45 Fotky, které na Internet rozhodně nepatří (PDF, 7 MB)
Kateřina Vokrouhlíková, CZ.NIC
Rodiče dětí často postrádají soudnost při nahrávání fotografií svých ratolestí na sociální sítě a weby určené ke sdílení fotografií. V přednášce byly prezentovány incidenty, které jsou pravidelně hlášeny Národnímu centru bezpečnějšího internetu prostřednictvím stránky internet-hotline.cz, kterou provozně zajišťuje Národní CSIRT České republiky (CSIRT.CZ). Posluchači se také dozvěděli, jakým způsobem útočníci tyto informace využívají a jakým způsobem je lze zneužít k nezákonné činnosti.
16:30 zakončení semináře

Poslední změna: 21.10.2016