Představení optické laboratoře CESNET

Představení a návštěva nově vybudované optické laboratoře pro výuku moderních optických síťových technologií.

Termín: středa 27. srpna 2014, 9–12 hod.

Místo: zasedací místnost rektorátu ČVUT, Zikova 4, Praha 6, 1. patro

Program:

8.30–9.00 Registrace
9.00–9.30 Diagnostika a měření signálů transportních systémů
Ing. Josef Beran, PROFiber Networking CZ s.r.o.

Klientské rozhraní 40G/100G – definice a parametry, využití v datacentrech, měřicí technika, linkové rozhraní 40G/100G pro přenosy na velkou vzdálenost, měřicí technika.

9.30–10.00 Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů
Ing. Jan Brouček CSc., PROFiber Networking CZ s.r.o.

Nelineární jevy ve vláknu zhoršují chybovost přenosu, jejich identifikaci pomocí OSA. Jak dokážeme pomocí OSA zjistit vliv PMD na přenos. Nelineární depolarizace signálu, přeslech mezi kanály, kolísání nosné. Měření odstupu signálu od šumu OSNR na POL-Mux signálech.

10.00–10.30 Přestávka na kávu
10.30–11.00 Zařízení CzechLight pro DWDM sítě a fotonické aplikace
Ing. Miloslav Hůla, CESNET

Zařízení CzechLight pro DWDM sítě a fotonické aplikace – zesilovaní, kompenzace, dynamické přepínání, dohled, jednovláknové a dvouvláknové trasy, speciální kanály.

11.00–11.30 >100G a optická i elektrická měření v laboratoři CESNETu
Ing. Jan Radil, PhD., CESNET

Měření optických i elektrických signálů v moderních optických přenosových sítích. Přesná měření disperze, velmi přesná spektrální měření, protokolová analýza pro 10G, 40G a 100G signály. Analýza s využitím modulačních analyzátorů a vysokorychlostních osciloskopů.

11.30–12.00 Prohlídka laboratoře optických siťových technologií CESNETu

Od vláken na cívkách pro testování až po protokolové analyzátory. Optický/fotonický testbed pro analýzu nových fotonických aplikací a služeb, například přenos přesného času.

Přístrojové vybavení laboratoře:

  • Optický modulační analyzátor a optický vzorkovací osciloskop pro rychlosti vyšší než 100G
  • Osciloskop až do rychlosti 4x25G (elektricky) pro analýzu 100G signálů
  • Protokolové analyzátory pro Ethernet, SDH/SONET, OTN až do 100G
  • Analyzátory optického spektra OSA vybavené pro měření in-band šumu
  • Koherentní analyzátor optického spektra OSA s velmi vysokým rozlišením
  • Analyzátory chromatické disperze CD
  • Analyzátory polarizační vidové disperze PMD
  • Optické reflektometry OTDR

Poslední změna: 26.8.2015