Den první – Úterý, 20. 4. 2021

Hlavní stránka konferenceDruhý den 21. 4. Třetí den 22. 4.

Dopolední sekce

9.00

11.30

25 let CESNET – minulost i výzvy do budoucnosti

Úvodní slovo (PhDr. Lukáš Levák, MŠMT)
CESNET 25 let (Ing. Jan Gruntorád, CSc., CESNET)
e-INFRA cz (Ing. Jan Gruntorád, CSc., CESNET)
GÉANT – Changing roles of NRENs (Dr. Erik Huizer)
EOSC (Prof. Karel Luyben, prezident EOSC Association)

Odpolední sekce – Síť a síťové služby

13.00 – 15.00

Síť a síťové služby

Síťová komunikační infrastruktura CESNET2 – aktuální stav a její modernizace (Václav Novák)
Géant – Plány sítě Géant (Sebastiano Buscaglione)
Bezpečnostní prvky síťové infrastruktury (Tomáš Košňar)
Zabezpečení síťové infrastruktury je stěžejním prvkem pro fungování a stabilitu e-infrastruktury jako celku. Přednáška představí soustavu technik a nástrojů zabezpečujících síťovou část e-infrastruktury a celkový rámec strategie obrany sítě.
Optické služby – frekvence, obecný princip QKD, sensing (Josef Vojtěch)
Přednáška představuje TF infrastrukturu CESNET pro přenosy ultra-přesného času a ultrastabilní optické frekvence a dále aktivity sdružení v oblasti kvantové distribuce kryptografických klíčů a využití telekomunikačních vláken pro snímání.
Sondy a čističky provozu (Jan Kořenek)
Specifické síťové služby (Radovan Igliar)
Přednáška o specifických síťových službách pro různě potřeby uživatelů (LHCOne, Shoa Foundation, MS ExpressRoute…)

Program se ještě může změnit.

Druhý den 21. 4. Třetí den 22. 4.

Poslední změna: 12.4.2021