Konference e-infrastruktury CESNET 2019

Konference e-infrastruktury CESNET představila
komplexní přehled aktivit sdružení. Formou přednášek a praktických ukázek
jsme předvedli nejen celou šíři specializovaných služeb, ale
i s výzkumných aktivit.

Na konferenci jsme taktéž formou technologických demonstrací představili řadu
novinek z vlastního výzkumu a vývoje.

Sdružení CESNET poskytuje akademické, vědecké a výzkumné komunitě a dalším
odborníkům služby, které jim pomáhají získat předstih v jejich oboru. Zároveň
podporujeme vzdělávací a kulturní instituce, instituce veřejné, státní a místní
správy, jako i další organizace vykonávající činnosti ve veřejném
zájmu.

KDY: 29.–30. ledna 2019
KDE: Nová budova ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

Na konferenci navazoval
Seminář o bezpečnosti sítí a služeb.

Program

Úterý 29. ledna

Hlavní sál

9.30–12.00 moderátorka: Tereza Engelová
Zahájení konference
PhDr. Lukáš Levák, ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT ČR
Současný stav a budoucnost e-infrastruktury
CESNET
 – prezentace
Ing. Jan Gruntorád, CSc., ředitel CESNET
The changing role of NREN’s in tomorrow’s research and education
ecosystems
 – prezentace
Dr. Andreas Dudler, CEO SWITCH (Švýcarsko)
Global R&E Network Collaboration – taking it to the
next level
 – prezentace
Erik-Jan Bos, Policy & Strategy Officer NORDUnet (Dánsko)
CESNET a věda – prezentace
Ing. Helmut Sverenyák, CESNET

   

12.00–13.00 Oběd
13.00–14.30 přehledové přednášky odborných oddělení a projektů
Síťové služby, monitoring – prezentace
Ing. Tomáš Košňar
Fotonické služby e-infrastruktury a systém Czech Light – prezentace
Ing. Jan Radil, Ph.D.
Datová úložiště  – prezentace
RNDr. David Antoš, Ph.D.

14.30–15.00 Přestávka
15.00–17.00 přehledové přednášky odborných oddělení a projektů 2
MetaCentrum – prezentace
Mgr. Miroslav Ruda
Digitální identity – prezentace
Ing. Jiří Bořík
Multimédia  – prezentace
Ing. Jan Růžička
Bezpečnost – prezentace
Andrea Kropáčová

17.00 – Shrnutí dne nad skleničkou vína v Atriu.

Středa 30. ledna

Sál 1 – Sítě a síťové služby

9.30–11.00 CESNET – Současnost a budoucnost sítě CESNET  – prezentace
Ing. Václav Novák
GÉANT Network Evolution  – prezentace
Mian Usman, Network Architect at GÉANT
11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 Nástroje pro FlowSpec a RTBH  – prezentace
Jiří Vraný, Petr Adamec a Ing. Josef Verich, CESNET
Nástroje pro obranu proti útokůn na páteřních směrovačích  – prezentace
Jiří Vraný, Petr Adamec a Ing. Josef Verich, CESNET

DDoS protector: algoritmy a výzvy  – prezentace
Ing. Martin Žádník, Ph.D., CESNET
Sledování sítě pomocí G3; Použití systému FTAS k detekci anomálií  – prezentace
Ing. Tomáš Košňar, CESNET
13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin  – prezentace
Ing. Ondřej Číp, Ph.D., UPT AV ČR
Dynamický optický přenosový systém Czech Light pro data a speciální aplikace  – prezentace
Ing. Ondřej Havliš, CESNET
Revoluční architektura optické vrstvy sítě CESNET3 – prezentace
Ing. Pavel Škoda, CESNET

Sál 2 – Podpora spolupráce a
multimédia

9.30–11.00 Nízkolatenční přenosy v příkladech  – prezentace
Dr. Ing. Sven Ubik, CESNET
Kulturní dědictví na síti  – prezentace
Bc. Jiří Kubišta, CESNET
Snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami  – prezentace
Ing. Martin Saska, Ph.D., ČVUT
11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 Novinky a plány v Meetings a konferenčních technologiích  – prezentace
Ing. Jan Růžička, CESNET
Streaming v příkladech  – prezentace
RNDr. Miloš Liška, Ph.D., CESNET
Zkušenosti z „Nábytečku“  – prezentace
RNDr. Miloš Liška, Ph.D., ÚVT MUNI
„Nábyteček“ revitalizace učeben, ČVUT FEL  – prezentace
Ing. Martin Samek, ČVUT v Praze, FEL

13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 Začlenění bezdrátové sítě s dlouhým dosahem (LoRa) do sítě CESNET  – prezentace
Ing. Martin Lávička, ZČU
Internet věcí – technologie a aplikace – prezentace
Ing. Jiří Pospíšilík, CESNET

Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT) – prezentace
Ing. Libor Michalek, Ph.D., VŠB-TUO

Sál 3 – Digitální identity

9.30–11.00 eduroam zvětšení pokrytí díky projektům IROP – prezentace
Ing. Jan Tomášek, CESNET
Představení konceptu a praktické poznatky z nasazení proxy IdP v prostředí e-infrastruktury CESNET – prezentace
Mgr. Slávek Licehammer, CESNET, RNDr. Michal Procházka, Ph.D, CESNET
Elektronický občanský průkaz, Aktuální stav projektu a živé předvedení práce s eOP – prezentace
Josef Knotek, Správa základních registrů
Federovaná autentizace na newebové služby pomocí OIDC a QR kódu – prezentace
Mgr. Slávek Licehammer, CESNET
11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 Dopady nařízení eIDAS a zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na české veřejné vysoké školyprezentace
JUDr. Jakub Jeřábek, advokát, MT Legal s. r. o.
eIDAS – principy implementace infrastruktury digitální důvěry a případová studie ČVUT – prezentace
Ing. Radek Holý, ČVUT
Ing. Petr Dolejší, SEFIRA s. r. o.
CESNET a eIDAS – Přehled připravovaných služeb CESNET pro eIDAS – prezentace
Ing. Jiří Bořík, CESNET
Bc. Jana Kejvalová, CESNET
Úložiště certifikátů pro vzdálené podepisování – Plány a první výsledky společného projektu VVŠ v roce 2019 – prezentace
RNDr. Michal Procházka, Ph.D, MU
RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D., MU
13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 AARC 2 a knihovny – Doporučení AARC pro knihovny a poskytovatele služeb knihovnám, postup implementace – prezentace
Ing. Jiří Pavlík, CESNET
Federativní autentizace v portálu Knihovny.cz, mojeID, IdP sociálních služeb, požadované atributy u Knihovny.cz – prezentace
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
CzechELib a eduID.cz – Hromadné nastavení federativní autentizace u elektronických informačních zdrojů pro členy konsorcia CzechELib – prezentace
Ing. Jiří Jirát, Ph.D., CzechELib
Ing. Anna Keclíková, CzechELib
Federativní autentizace u BOOKPORT na webu a aplikacích pro Android, iOS a Windows – prezentace

Martin Sviták, GRADA Publishing

Sál 4 – Počítání a ukládání

9.30–11.00 e-INFRA CZ a mezinárodní kontext (EOSC) – prezentace
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. ředitel ÚVT MU
Přednáška o nových produktech firmy NVIDIA v oblasti vědeckých výpočtů – prezentace
Ing. Petr Plodík, M Computers s. r. o.

11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 IT4Innovations – prezentace
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D., IT4Innovations
Počítání a ukládání: Uživatelský seminář MetaCentra – prezentace
Mgr. Miroslav Ruda, CESNET
Datová úložiště – prezentace
RNDr. David Antoš, Ph.D., CESNET
CERIT SC – prezentace
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., ÚVT MU
MetaCentrum Cloud: Nové cloudové prostredie – prezentace
Mgr. Boris Parák, CESNET

13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 Success stories
Nasazení systému Perun v projektových AAI – prezentace
Mgr. Slávek Licehammer, CESNET
Urychlení návrhu a optimalizace teplotních senzorů s využitím HPC technologií  – prezentace
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D., IT4Innovations
CaverDock: Metoda pro analýzu transportu ligandů tunely proteinů  – prezentace
Mgr. Ondřej Vávra, Recetox
Spolupráce Policie ČR s akademickým výzkumem  – prezentace
Šárka Guthová, Policie ČR, Mgr. Tomáš Rebok, Ph.D.

SageLab

Komentované prohlídky.

Učebna 1 – Zálohování, souborová a objektová úložiště

13.30 – 17.00

Hands-on pro 20 účastníků.

V průběhu hands-on se účastníci naučili:

 • přenášení dat na souborové úložiště sdružení CESNET pomocí rsync
 • připojení souborového úložiště CESNET přes NFSv4
 • zálohování pomocí nástroje duplicity s využitím přístupu na úložiště – duplicity je jednoduchý a efektivní nástroj pro šifrovanou verzovanou zálohu na lokální nebo vzdálený server
 • vyzkoušeli si obnovu dat a kontrolu konzistence záloh
 • CESNET připravuje objektová úložiště založená na technologii Ceph
 • vyzkoušeli si použití blokového zařízení přes RBD
 • blokové zařízení použili k ukládání snapshotů a replik souborového systému Btrfs
 • vyzkoušeli si snapshoty
 • replikace pomocí send/receive
 • jak funguje kontrola integrity dat
 • jak zálohovat Btrfs do RBD Cephu včetně šifrování

Učebna 2 – Zpracování a ukládání dat v MetaCentru

15.15 – 18.00

Registrační formulář na hands-onkapacita semináře je vyčerpána

Hands-on pro přihlášené účastníky, vede RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., MU.

V průběhu hands-on se účastníci naučili:

 • požádat o přidělení výpočetních zdrojů
 • spustit interaktivní úlohu
 • používat SW moduly
 • spustit úlohu dávkově
 • sledovat stav úlohy
 • spustit paralelní/distribuovanou úlohu
 • ukládat data a stěhovat data k úloze
 • co dělat, když je něco špatně

Prerekvizity:

 • účet v MetaCentru
 • vlastní notebook s připojením k eduroam

Fotogalerie

Fotografie jsou zpřístupněny na Facebooku.

Výstava

Ve foyer bylo možné zhlédnout zajímavé demonstrace z vlastního výzkumu
sdružení CESNET v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Předchozí ročníky

Předchozí ročník konference se konal v prosinci
2017. K dispozici jsou veškeré materiály – prezentace, videozáznamy
i fotografie z konference.

Poslední změna: 7.5.2021