Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec

Unikátní distribuované představení v Sále Martinů

Sdružení CESNET a Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze pořádaly unikátní distribuované představení ve spojení s mezinárodní konferencí NPAPW19 (Network Performing Arts Production Workshop).

Datum: 3. dubna 2019
Čas: 19.30 – 20.30
Místo: Lichtenštejnský palác – Sál Martinů, Malostranské nám. 13, Praha 1, viz mapa

Společná hudební a taneční improvizace na motivy knihy Marka Orka Váchy.

Marek Orko Vácha je molekulární biolog, vědec a učitel, katolický kněz. Napsal řadu knih o vědě, víře v Boha, lékařské etice a kráse našeho světa.

Pro toto představení, byly vybrány motivy z jeho knihy "kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec". Texty nás vedou k hlubším zamyšlením o člověku a jeho místě na naší planetě Zemi. Pro hudebníky i tanečníky jsou inspirací v šesti na sebe navazujících oddílech.

Jak představení probíhalo?

Představení propojilo dva varhaníky ve dvou kostelích v Praze, cimbál a zobcovou flétnu v Sále Martinů. Celek doplnily dvě tanečnice – v Sále Martinů a Konic Thtr v Barceloně, jež bylo propojeno holografickou projekcí. Celé představení doprovázely výňatky z knihy, které byly promítány na pozadí v sále.

Vše bylo propojeno do jednotného uměleckého díla s využitím unikátní techniky, kterou vytvořili odborníci ze sdružení CESNET. Šlo o zařízení MVTP (Modular Video Transmission Platform) a software Ultragrid pro audiovizuální přenosy s velmi malým přidaným zpožděním.

Umělci

Hudebníci

Jaroslav Tůma – varhany, vzdáleně, kostel sv. Vavřince
Martin Poruba – varhany, vzdáleně, kostel sv. Šimona a Judy
Jan Rokyta – cimbál a zobcová flétna – pódium v Sále Martinů

Tanečnice

Markéta Jandová – pódium v Sále Martinů
Viktória Kőhalmi – vzdáleně v Konic Thtr v Barceloně

     HAMU      GÉANT

 Akce se konala v rámci projektu "Distanční spolupráce v uměleckém vzdělávání s využitím moderních přenosových technologií" (TL1000106). Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Poslední změna: 18.2.2020