Školení Forenzní trénink – 2019

Kdy: 10.– 11. září nebo 12.– 13. září 2019
Kde: Praha – učebna 130, FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6
Lektoři: Ing. Aleš Padrta, Ph.D., Ing. Radomír Orkáč

Obsahem dvoudenního školení bude úvod do forenzní analýzy IT, kdy se účastníci pod vedením zkušených školitelů naučí základy zajišťování dat, vytváření časové osy ze souborového systému a její následnou analýzu, kdy jsou postupně objevovány jednotlivé stopy vedoucí k vytvoření komplexního obrazu analyzovaného incidentu. Účastníci si také vyzkouší, jak zjištěné výsledky prezentovat vhodnou formou. Kromě nezbytného teoretického úvodu bude veškerý čas věnován praktickým „hands-on“ cvičením v prostředí počítačové laboratoře.

Účastníci obdrží veškeré materiály používané během školení a certifikát o absolvování. Večer prvního dne školení bude k dispozici bezplatná a dobrovolná doplňková aktivita ve formě odborného večerního programu (Forensic Night @ CESNET).

Doplňkové aktivity

Forensic Night @ CESNET – Účastníci si mohou vyzkoušet řešení vybraných úkolů souvisejících s forenzní analýzou a prodiskutovat forenzní témata s lektory i jinými účastníky.

Požadované schopnosti

Linux (alespoň na uživatelské úrovni).

Požadované vybavení

Hlavní kurz: žádné

Doplňkové aktivity: notebook s instalovaným VirtualBoxem schopný poskytnout 1 CPU a 2GB RAM dodané virtuální pracovní stanici.

Jazyk školení

Školení bude vedeno v českém jazyce.

Další informace

Počet účastníků je omezen.

Cena školení

Uživatelé e-infrastruktury9 000 Kč
Členové CERT/CSIRT týmů konstituovaných v ČR12 000 Kč
Členové bezpečnostních složek ČR12 000 Kč
Ostatní15 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Registrace

Školení nabízíme ve dvou termínech. Zvolte si, který vám lépe vyhovuje:

REGISTRACE (termín 10.–11. září) REGISTRACE (termín 12.–13. září)

Program

Úterý 10. září, resp. čtvrtek 12. září

8.50–9.20 Registrace, káva
9.20–9.30 Uvítání
Aleš Padrta
9.30–9.45 Úvod do forenzní analýzy
Aleš Padrta
9.45–10.05 Zajištění dat – prezentace
Radomír Orkáč
10.05–10.50 Zajištění dat – hands-on cvičení
Radomír Orkáč
10.50–11.10 Přestávka na kávu
11.10–11.30 Časová osa souborového systému – prezentace
Radomír Orkáč
11.30–12.30 Časová osa souborového systému – hands-on cvičení
Radomír Orkáč
12.30–13.30 Oběd
13.00–14.00 Časová osa událostí – prezentace
Aleš Padrta
14.00–16.00 Časová osa událostí – hands-on cvičení
Aleš Padrta
16.00–16.15 Shrnutí dne

Forensic Night@CESNET

Tato nepovinná doplňková aktivita se koná v hlavním sídle sdružení CESNET (Zikova 4, Praha). Zahájení bude v 18.00 a program nebude nijak strukturován – účastníci jen obdrží potřebná data a stručný úvod k úkolům.

Poznámka: Pro účastníky je zajištěno útočiště i pro dobu mezi koncem školení a zahájením Forensic Night.

Středa 11. září, resp. pátek 13. září

9.00–9.30 Registrace, káva
9.30–9.50 Prezentace výsledků – prezentace
Aleš Padrta
9.50–11.00 Prezentace výsledků – hands-on cvičení, část I
Aleš Padrta
11.00–11.20 Přestávka na kávu
11.20–12.30 Prezentace výsledků – hands-on cvičení, část II
Aleš Padrta
12.30–12.40 Shrnutí kurzu
12.40–13.40 Oběd
13.40 Ukončení kurzu

Poslední změna: 14.8.2019