Školení Forenzní trénink

cena a registrace

Kdy: 13.–14. února 2018
Kde: T9:350 (3.patro), ČVUT, Fakulta architektury, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
Lektoři: Ing. Aleš Padrta, Ph.D., Bc. Martin Černáč

Obsahem dvoudenního školení je úvod do forenzní analýzy IT, kdy se účastníci pod vedením zkušených školitelů naučí základy zajišťování dat, vytváření časové osy ze souborového systému a její následnou analýzu, kdy jsou postupně objevovány jednotlivé stopy vedoucí k vytvoření komplexního obrazu analyzovaného incidentu. Účastníci si také vyzkouší jak zjištěné výsledky prezentovat vhodnou formou. Kromě nezbytného teoretického úvodu je veškerý čas věnován praktickým „hands-on“ cvičením v prostředí počítačové laboratoře.

Účastníci obdrží veškeré materiály používané během školení a certifikát o absolvování. Občerstvení během přestávek na kávu ja zajištěno, stejně tak oběd během obou dnů. Večer prvního dne školení je k dispozici bezplatná a dobrovolná doplňková aktivita ve formě odborného večerního programu (Forensic Night @ CESNET).

Doplňkové aktivity

Forensic Night @ CESNET – Účastníci si mohou vyzkoušet řešení vybraných úkolů souvisejících s forenzní analýzou a prodiskutovat forenzní témata s lektory i jinými účastníky.

Požadované schopnosti

Linux (alespoň na uživatelské úrovni).

Požadované vybavení

Hlavní kurz: žádné

Doplňkové aktivity: notebook s instalovaným VirtualBoxem schopný poskytnout 1 CPU a 2GB RAM dodané virtuální pracovní stanici.

Jazyk školení

Školení bude vedeno v českém jazyce.

Další informace

Počet účastníků je omezen na 24.

Cena školení

Uživatelé e-infrastruktury7 200 Kč
Členové CERT/CSIRT týmů konstituovaných v ČR12 600 Kč
Členové bezpečnostních složek ČR12 600 Kč
Ostatní14 500 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Pro druhého a další účastníky ze stejné instituce je poskytována sleva 30 %.

Storno účasti po zaplacení poplatku je možné za těchto podmínek: 14 dní před začátkem akce se poplatek vrací v plné výši, 7 dní předem se vrací 50 %.

Registrace

Kapacita školení je bohužel naplněna, registrace už není možná.

Program

Úterý, 13. února

8.50–9.20 Registrace, káva
9.20–9.30 Uvítání
Aleš Padrta
9.30–9.45 Úvod do forenzní analýzy
Aleš Padrta
9.45–10.05 Zajištění dat – prezentace
Martin Černáč
10.05–10.50 Zajištění dat – hands-on cvičení
Martin Černáč
10.50–11.10 Přestávka na kávu
11.10–11.30 Časová osa souborového systému – prezentace
Martin Černáč
11.30–12.30 Časová osa souborového systému – hands-on cvičení
Martin Černáč
12.30–13.30 Oběd
13.00–14.00 Časová osa událostí – prezentace
Aleš Padrta
14.00–16.00 Časová osa událostí – hands-on cvičení
Aleš Padrta
16.00–16.15 Shrnutí dne

Forensic Night@CESNET

Tato nepovinná doplňková aktivita se bude konat v hlavním sídle sdružení CESNET (Zikova 4, Praha). Zahájení je v 18.00 a program není nijak strukturován – účastníci jen obdrží potřebná data a stručný úvod k úkolům. Občerstvení bude k dispozici.

Poznámka: Pro účastníky jsme zajistili útočiště i pro dobu mezi ukončením školením a zahájením Forensic Night.

Středa, 14. února

9.00–9.30 Registrace, káva
9.30–9.50 Prezentace výsledků – prezentace
Aleš Padrta
9.50–11.00 Prezentace výsledků – hands-on cvičení, část I
Aleš Padrta
11.00–11.20 Přestávka na kávu
11.20–12.30 Prezentace výsledků – hands-on cvičení, část II
Aleš Padrta
12.30–12.40 Shrnutí kurzu
12.40–13.40 Oběd
13.40 Ukončení kurzu

Poslední změna: 7.2.2018