Školení – Forenzní trénink – podzim 2018

Kdy: 4. – 5. září 2018 nebo 6. – 7. září 2018
Kde: Praha – učebna 130, FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6
Lektoři: Ing. Aleš Padrta, Ph.D., Bc. Martin Černáč

Obsahem dvoudenního školení byl úvod do forenzní analýzy IT, kdy se účastníci pod vedením zkušených školitelů naučili základy zajišťování dat, vytváření časové osy ze souborového systému a její následnou analýzu, kdy jsou postupně objevovány jednotlivé stopy vedoucí k vytvoření komplexního obrazu analyzovaného incidentu. Účastníci si také vyzkoušeli, jak zjištěné výsledky prezentovat vhodnou formou. Kromě nezbytného teoretického úvodu byl veškerý čas věnován praktickým „hands-on“ cvičením v prostředí počítačové laboratoře.

Účastníci obdrželi veškeré materiály používané během školení a certifikát o absolvování. Večer prvního dne školení byla k dispozici bezplatná a dobrovolná doplňková aktivita ve formě odborného večerního programu (Forensic Night @ CESNET).

Doplňkové aktivity

Forensic Night @ CESNET – Účastníci si mohli vyzkoušet řešení vybraných úkolů souvisejících s forenzní analýzou a prodiskutovat forenzní témata s lektory i jinými účastníky.

Požadované schopnosti

Linux (alespoň na uživatelské úrovni).

Požadované vybavení

Hlavní kurz: žádné

Doplňkové aktivity: notebook s instalovaným VirtualBoxem schopný poskytnout 1 CPU a 2GB RAM dodané virtuální pracovní stanici.

Jazyk školení

Školení bylo vedeno v českém jazyce.

Program

Úterý 4. září, resp. čtvrtek 6. září

8.50–9.20 Registrace, káva
9.20–9.30 Uvítání
Aleš Padrta
9.30–9.45 Úvod do forenzní analýzy
Aleš Padrta
9.45–10.05 Zajištění dat – prezentace
Martin Černáč
10.05–10.50 Zajištění dat – hands-on cvičení
Martin Černáč
10.50–11.10 Přestávka na kávu
11.10–11.30 Časová osa souborového systému – prezentace
Martin Černáč
11.30–12.30 Časová osa souborového systému – hands-on cvičení
Martin Černáč
12.30–13.30 Oběd
13.00–14.00 Časová osa událostí – prezentace
Aleš Padrta
14.00–16.00 Časová osa událostí – hands-on cvičení
Aleš Padrta
16.00–16.15 Shrnutí dne

Forensic Night@CESNET

Tato nepovinná doplňková aktivita se konala v hlavním sídle sdružení CESNET (Zikova 4, Praha). Zahájení bylo v 18.00 a program nebyl nijak strukturován – účastníci jen obdrželi potřebná data a stručný úvod k úkolům.

Poznámka: Pro účastníky jsme zajistili útočiště i pro dobu mezi koncem školení a zahájením Forensic Night.

Středa 5. září, resp. pátek 7. září

9.00–9.30 Registrace, káva
9.30–9.50 Prezentace výsledků – prezentace
Aleš Padrta
9.50–11.00 Prezentace výsledků – hands-on cvičení, část I
Aleš Padrta
11.00–11.20 Přestávka na kávu
11.20–12.30 Prezentace výsledků – hands-on cvičení, část II
Aleš Padrta
12.30–12.40 Shrnutí kurzu
12.40–13.40 Oběd
13.40 Ukončení kurzu

Poslední změna: 21.2.2019