Digitální technologie pro paměťové instituce

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu, zakazující konání hromadných akcí nad 30 osob k zamezení šíření viru COVID-19 akci odkládáme.
Registrace zůstane otevřená – jakmile bude vyhlášen nový termín budeme Vás informovat.
Kdy: Akce odložena
Kde: Národní technická knihovna – Ballingův sál, Technická 6, Praha 6

Seminář představí příklady dobré praxe ve využití moderních digitálních technologií pro paměťové instituce. Příspěvky prezentují projekty, které pomocí technologií pomáhají sbírkotvorným institucím modernizovat způsob evidence a prezentace jejich sbírek odborné a široké veřejnosti. Zaměření bude zejména na moderní pojetí expozic, s ohledem na jejich vzdělávací a kulturní poslání.

Registrace

Z důvodu zamezení šíření viru COVID-19 je akce odložena.
V současné době je možná předregistrace. Jakmile bude určen nový termín budeme předregistrované informovat.

Seminář je bezplatný, od účastníků však požadujeme registraci:

registrační formulář

Program

8.30–9.30 Registrace
9.30–9.45 Přivítání a úvodní slovo

Zuzana Strnadová a Tomáš Dvořák – Muzeum hlavního města Prahy

9.45–11.30 První blok

 • Využití 3D modelů v muzejní praxi
  Sven Ubik, Jiří Kubišta – CESNETMuzeum hlavního města Prahy ve spolupráci se sdružením CESNET a společností MUSOFT.CZ ověřuje využití interaktivních vizualizací 3D modelů sbírkových předmětů pro fyzické i virtuální výstavy. V příspěvku bude představena cesta, od snímání sbírkového předmětu, po jeho prezentaci a několik příkladů dobré praxe z výstav a expozic.
 • Chytré muzeum
  Pavel Mlčoch – MUSOFT.CZ, s.r.o.Virtuální realita při prezentaci Slovenského kulturního dědictví a datová integrace na veřejný datový repozitář systému správy sbírek MUSEION.
 • Možnosti a meze využití digitálních technologií při edukaci v Muzeu hlavního města Prahy
  Iva Vachková – Muzeum hlavního města PrahyPříspěvek na příkladech edukační praxe v MMP upozorní na možnosti a omezení využití digitálních technologií při práci muzejních pedagogů v expozici i mimo ni. K zamyšlení nad tématem poslouží programy Revoluční Praha 1848, Pražané na počátku 19. století a Praha v období Bachova absolutismu s použitím tabletů a programy věnované Praze Karla IV. A program Praha 1606 v domě U Zlatého prstenu, případně některé další.
 • Věnná města českých královen – 3D cesta časem po Hradci Králové
  Jiří Chludil – Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Petr Pauš – FIT ČVUT, v.v.i., Radek Richtr  –  FIT ČVUTV projektu „Věnná města českých královen“ vzniká technicky unikátní systém modifikace a distribuce 3D modelů historických budov využívající virtuální a rozšířené reality. Modifikace modelů řeší dva základní problémy – přizpůsobení složitosti modelu dostupnému výkonu specifickému koncového zařízení a modifikaci textur modelu historické budovy dle vlivu denní doby, různého počasí, roční doby, času (chátrání, dlouhodobá expozice slunce) a přírody (zarůstání vegetací).
11.30–12:30 Oběd
12:30-14.00 Druhý blok

 • Rozšířená realita a možnosti jejího využití v muzejní praxi
  David Sedláček – Katedra počítačové grafiky a interakce FEL ČVUTRozšířená a virtuální realita jsou moderní technologie umožňující prezentaci digitalizovaných předmětů novými způsoby. Kriticky se podíváme na možnosti využití právě rozšířené reality, která si klade za cíl obohacení reálného světa o počítačem zobrazované modely. Uvedeme ukázky použití, a možné směry budoucího využití pro použití v budovách i v exteriéru.
 • Mezi dvěma světy – evidence a technologie v muzejních knihovnách
  Alena Petruželková – Památník národního písemnictvíV příspěvku bude představen svět muzejních knihoven jako prostor na hranici mezi dvěma světy s důrazem na problematiku evidence a používání technologií. Knihovny byly vystaveny dvojímu tlaku – bylo třeba vyhovět požadavkům sbírkové evidence, avšak zároveň reflektovat knihovnický svět a standardy knihovnického zpracování. Jsou knihovny schopny splnit oba tyto požadavky v prostředí sofistikovaných technologií a kdo jsou jejich hlavními spoluhráči?
 • Slovakiana – kultúrne dedičstvo Slovenska
  Peter Selecký – Národné osvětové centrum SlovenskoSlovakiana je prezentační webový portál, který veřejnosti zpřístupňuje digitalizované sbírky kulturních objektů slovenských muzeí, galerií, knihoven a dalších paměťových institucí zapojených do projektů digitalizace kulturního dědictví Slovenska.
 • Současné muzeum mezi GISem a virtuální realitou
  Petr GrulichUkázka několika projektů spojených s pokročilými informačními technologiemi v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Geodatabáze Salónu republiky, geodatabáze památek z války 1866 jako dva rodící se nástroje dokumentace i turistické atraktivity. Digitální model vývoje města, procházka po městě a znovuzrození barokního Kavalíru XXXIII za pomoci VR a AR. Kde jsou hranice užití technologií v muzejnictví?
14.00-14.30 Přestávka
14.30-15.45 Třetí blok

 • Digitální kreativní vizualizace sbírkových předmětů v muzejních expozicích
  Karel Poupě – Pink Production,  Martin Hejl –  Loom on the Moon Příspěvek představí možnosti propojování sbírkových předmětů digitálních vizualizací na příkladu již realizovaných projektů, nastíní další perspektivy digitálních kreativních prezentací ve výstavních a dalších činnostech paměťových institucí jako kvalitativně nový prvek posunující prezentační možnosti výstav a expozic do atraktivních poloh pro všechny skupiny návštěvníků.
 • Znovuoživování Krušných hor
  Petr Mikšíček, režisér a scénárista Proměněná místa, zaniklé interiéry, zapomenuté příběhy – to vše může znovu ožít díky audiovizuálním technologiím ve vašich mobilech. Projekt Znovuoživené Krušnohoří na podzim letošního roku představí veřejnosti sedm vycházkových tras centrálním Krušnohořím s 39 vizualizacemi z dějin měst a obcí. V návaznosti na prezentaci bude možné si vyzkoušet rozšířenou a virtuální realitu pro památky a města zapsané v seznamu UNESCO.
 • AIS CR jako archeologický nástroj pro odborníky, spolupracovníky i širokou veřejnost
   David Novák – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.Archeologické ústavy AV ČR nabízí sadu online digitálních služeb, zastřešené velkou výzkumnou infrastrukturou Archeologický informační systém ČR (AIS CR; http://www.aiscr.cz/). AIS CR se zaměřuje nejen na odborníky, ale svými nástroji pokrývá široké spektrum uživatelů od archeologů, přes muzejníky, badatele humanitních oborů, knihovníky, studenty, ale také laické spolupracovníky a širokou veřejnost. Příspěvek nastíní celkovou koncepci systému a zaměří se na konkrétní příklady výstupů pro dílčí cílové skupiny.
15.45-16.00 Diskuze a ukončení semináře

Program semináře může být ještě upraven.

Poslední změna: 13.3.2020