Den s Perunem

Kdy: 16. března 2017
Kde: zasedací místnost CESNET, Zikova 4, Praha 6

Problematika řízení přístupu ke službám začíná být tématem číslo jedna nejen pro správce služeb, ale pro celé organizace. Účastníky Dne s Perunem jsme seznámili se systémem, který byl navržen tak, aby zajistil kompletní řízení přístupu ke službám pro interní i externí uživatele. Mezi jeho přednosti patří podpora celého životního cyklu uživatele (od zřízení účtu, přes pozastavení až po jeho zrušení), schopnost integrovat se do existujících prostředí a umožnění delegování správy přístupu a uživatelů. Detailněji jsme se podívali, jak se se systémem pracuje z pohledu správce uživatelů a z pohledu poskytovatele služeb. Absolventi semináře by měli být schopni zaintegrovat svou službu do systému Perun, který umožní uživatelům, aby si sami řídili přístup.

Školení bylo určeno především pro IT administrátory, kteří mají na starosti identity management a poskytování služeb uživatelům. První přednáška byla určena i IT manažerům, kteří jsou zodpovědní za strategii rozvoje služeb organizace.

Závěrečná část Dne s Perunem byla věnována otázkám a problémům navrženým účastníky.

Program

9:30–10:00 Ranní káva
Nezávazná diskuze o správě identit a přístupů.
10:00–11:00 Co Perun umí
Pro nové zájemce: základní představení funkcí, aktuální příklady nasazení.
11:00–12:00 Školení správců VO
Pro správce virtuální organizace: základní správa VO, skupiny, přihlášky.
12:00–12:30 Přestávka na občerstvení
12:30–13:30 Připojování nových služeb
Pro administrátory řízených služeb: Facility, resource, propagace a ukázková služba (ssh klíče).
13:30–15:00 Tematické prezentace a individuální konzultace
Zvolte si téma na míru – co vás zajímá. Např: import/export do/z existujících IdM systémů, integrace s O365 nebo Google Apps, pokročilá správa skupin…
15:00 Orientační konec semináře

Prezentace ze semináře

Poslední změna: 21.3.2017