CESNET Day v Ústí nad Labem

Klíčovou aktivitou sdružení CESNET je rozvoj stejnojmenné národní e‐infrastruktury. Jedná se o komplexní sadu IT nástrojů pro řešení problémů z vědeckých a výzkumných oborů od exaktních věd po humanitní, určenou pro potřeby  české vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Pro koho?

Seminář byl určen především pro vedoucí vědeckých týmů, jednotlivé vědecké pracovníky, pracovníky IT podpory, manažery projektů.

Obsah

V první části semináře byl přednesen přehled služeb e‐infrastruktury, které jsou k dispozici v rámci členství UJEP v Ústí nad Labem ve sdružení CESNET. Další prezentace byly zaměřeny na:

  • novou službu datových úložišť,
  • nástroje pro vzdálenou spolupráci (videokonferenční a telekonferenční systémy, webové konferenční systémy, přenosy a záznamy přednášek, workshopů, konferenci a jiných akcí, přenosy, zpracování a ukládání videa pro náročné aplikace).

Byl vyhrazen dostatečný prostor pro dotazy a diskuzi. U všech uvedených oblastí byly diskutovány jejich konkrétní příklady nasazení v rámci vědecké komunity v ČR i ve světě tak, aby účastníci získali představu o jejich možnostech i omezeních.

Kdy a kde?

Kdy: 10.00–14.30, 18. března 2014

Kde: Rektorát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, budova MFC, II.NP, číslo místnosti 2.09

Program

9.45 – 10.00 Registrace a zahájení

10.00 – 11.20 Souhrnný pohled na služby e‐infrastruktury (Ing. Tomáš Košňar, Sluzby_souhrn) + diskuze

11.20 – 12.10 Datová úložiště CESNET (RNDr. David Antoš, Ph.D., Datova_uloziste) + diskuze

12.10 – 13.00 Oběd

13.00 – 14.00 Prostředí pro vzdálenou spolupráci (Ing. Jan Růžička, Vzdalena_spoluprace) + diskuze

14.00 – 14.30 Předpokládaný závěr akce

Fotografie

CESNET Day_UJEP_01 CESNET Day_UJEP_02 CESNET Day_UJEP_03 CESNET Day_UJEP_04 CESNET Day_UJEP_05 CESNET Day_UJEP_06 CESNET Day_UJEP_07 CESNET Day_UJEP_08 CESNET Day_UJEP_09

3.2loga rgb

Poslední změna: 24.8.2015