CESNET Day na Univerzitě Karlově v Praze

Akce z cyklu CESNET Day byla zaměřena na představení a propagaci služeb e-Infrastruktury CESNET s cílem představit možnosti jejich praktického využití a začlenění do stávajících IT řešení na straně uživatele, ale také diskutovat potřeby a problémy z řad uživatelské komunity. Každá prezentace ponechávala dostatek prostoru pro diskusi a výměnu zkušeností. Akce byla určena především pro správce sítí a služeb a členy IT podpory na fakultách UK.

Kdy a kde?

26.května 2016 od 9:30 do 15:00

Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Program

09:00 – 9:30 Registrace a zahájení
09:30 – 09:50 Služby e‐Infrastruktury CESNET (PDF)
Tomáš Košňar
Stručný přehled služeb e-Infrastruktury CESNET, připravované rozlišení služeb na standardní a nadstandardní, způsoby zpoplatnění, možnost SLA.
09:50 – 10:40 Monitoring sítě (PDF)
Andrea Kropáčová, Tomáš Košňar
Představíme strategii monitoringu e-Infrastruktury CESNET jak po stránce provozní, tak po stránce bezpečnostní, systémy FTAS, G3, které zajišťují sběr informací o IP tocích a stavu e-Infrastruktury, využití služeb FTAS a G3 pro systematický a plošný monitoring sítě, zpracování a zpřístupnění informací o IP provozu, periodický reporting požadovaných signifikantních charakteristik provozu, detekci a notifikace anomálií. Dále bude představen systém Warden (systém pro efektivní sdílení informací o bezpečnostních událostech) a systém Mentat (systém pro systematický reporting bezpečnostních událostí). Pozornost bude věnována také zpracování a vytěžení informací z těchto systémů při správě sítí připojených do CESNET2 a při zajišťování bezpečnosti a obrany.
10:40 – 11:30 Bezpečnost (PDF1) (PDF2)
Andrea Kropáčová, Tomáš Košňar
Stručně představíme bezpečnostní strategii sítě CESNET2, bezpečnostní služby vyvíjené a provozované sdružením CESNET a nabízené členům a účastníkům, tzn. služby bezpečnostního týmu CESNET-CERTS v oblasti podpory při zvládání bezpečnostních incidentů, penetrační a zátěžové testy zajišťované FLAB (Forenzní laboratoř sdružení CESNET), služby Antispam Gateway, „RTBH as a service“, možnost odborných školení a konzultací. Budeme se věnovat také spolupráci na pomezí monitoringu a bezpečnosti, tzn. spolupráci bezpečnostního týmu CESNET‑CERTS a pracovišť NOC, PSS a správců v připojených sítích.
11:30 – 12:15 Služby pro správu digitální identity v akademické sféře (PDF)
Jiří Bořík, Jan Oppolzer
Pro použití služeb e-Infrastruktury CESNET je velmi důležitá jednotná a důvěryhodná uživatelská identita. Základním kamenem této identity je správa uživatelských účtů přímo jednotlivými institucemi. CESNET je pak operátorem federace identit eduID.cz, která poskytuje bezpečný prostor pro práci s poskytovanými identitami. Posluchači se dozví, jak svou uživatelskou identitu v tomto prostoru plně využít, jaké další prostředky elektronické identity mají k dispozici – federovanou wifi síť eduroam, službu elektronických certifikátů TCS, správu smíšených uživatelských skupin (virtuální organizace v systému Perun) a další.
12:15 – 12:45 Oběd
12:45 – 13:30 Datová úložiště (PDF)
David Antoš, Milan Daneček
Datová úložiště CESNET poskytují škálu služeb od prostého ukládání souborů, službu pro předávání souborů, až po gridové úložiště. Prezentace vysvětlí zejména pro jaké typy aplikací je možné DÚ používat – od zálohování a archivace po sdílení dat. Dále popíšeme, jak je organizován přístup uživatelů k uloženým datům a probereme doporučení a příklady, jak úložiště CESNETu začlenit do systémů úložišť, jež uživatelé obvykle sami provozují.
13:30 – 14:15 Prostředí pro spolupráci (PDF)
Jan Růžička, Miloš Liška
Prostředí pro vzdálenou spolupráci zahrnuje propojovací IP telefonní systém, video a webkonference, streaming i vysílání ze záznamu, přenosy ve vysoké kvalitě a s nízkým zpozděním. Představíme různé scénáře použití a jejich mapováním na konkrétní služby s důrazem na jejich možnosti, limity, potřebné vybavení a dostupnost uživatelům.
14:15 – 15:00 Závěrečná diskuse

Fotogalerie

IMG_0005 IMG_0032 IMG_0052 IMG_0070 IMG_0072

Poslední změna: 30.5.2016