CESNET Day na ČZU

Klíčovou aktivitou sdružení CESNET je rozvoj stejnojmenné národní e‐infrastruktury. Jedná se o komplexní sadu IT nástrojů pro řešení problémů z vědeckých a výzkumných oborů od exaktních věd po humanitní, určenou pro potřeby české vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Pro koho?

Seminář byl určen především pro vedoucí vědeckých týmů, jednotlivé vědecké pracovníky, pracovníky IT podpory, manažery projektů.

Obsah

V první části semináře byl přednesen přehled služeb e‐infrastruktury, které jsou k dispozici v rámci členství ČZU ve sdružení CESNET. Další prezentace byly zaměřeny na:

  • novou službu datových úložišť,
  • nástroje pro vzdálenou spolupráci (videokonferenční a telekonferenční systémy, webové konferenční systémy, přenosy a záznamy přednášek, workshopů, konferenci a jiných akcí, přenosy, zpracování a ukládání videa pro náročné aplikace).

Byl vyhrazen dostatečný prostor pro dotazy a diskuzi. U všech uvedených oblastí byly diskutovány jejich konkrétní příklady nasazení v rámci vědecké komunity v ČR i ve světě tak, aby účastníci získali představu o jejich možnostech i omezeních.

Kdy a kde?

16. dubna 2015 od 10 do 14.30

Zasedací místnost E155, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Kamýcká 129, Praha 6- Suchdol.

Program

9.45–10.00 Registrace a zahájení
10.00–11.20 Souhrnný pohled na služby e‐infrastruktury + diskuze (PDF)
Ing. Tomáš Košňar
11.20–12.10 Datová úložiště CESNET + diskuze (PDF)
Ing. Petr Benedikt
12.10–13.00 Oběd
13.00–14.00 Prostředí pro vzdálenou spolupráci + diskuze (PDF)
Ing. Jan Růžička
14.00–14.30 Předpokládaný závěr akce

Fotografie

IMG_3742 IMG_3746 IMG_3745 IMG_3753 IMG_3766 IMG_3751 IMG_3770

3.2loga rgb

Poslední změna: 24.8.2015