Akce (z let 2012 – 2014)

Jedná se především o semináře, konference, workshopy a setkání pracovních skupin, které připravujeme nebo na kterých se podílíme. Základní informace o akcích, které již proběhly, naleznete v archivu, včetně programu, prezentací, fotografií a v některých případech i videozáznamu přednášek.

2014

Seminář k zákonu o kybernetické bezpečnosti
Informace o zákonu, který nabyde účinnosti počátkem roku, a jeho dopadech na CESNET a členské sítě.

9. prosince, Praha

Seminář gridového počítání 2014
Přehled informací a novinek o českém národním gridovém a cloudovém prostředí MetaCentrum a CERIT-SC.

2. prosince, Praha

CESNET Community Forum – Zpracování a ukládání velkých dat
Setkání uživatelů národní e-infrastruktury s odborníky ze sdružení CESNET a seznámení s letošními i připravovanými novinkami v oblasti služeb e-infrastruktury CESNET. Program bude tentokrát zaměřen především na problematiku velkých dat, jejich zpracování, zálohování, archivaci a sdílení.

26. listopadu, Praha

Seminář k výběrovému řízení Fondu rozvoje
Pracovní seminář zaměřený na diskusi o vhodných tématech projektů pro novou výzvy Fondu rozvoje CESNET.

16. října 2014, Praha

8th CEF Networks Workshop
Mezinárodní seminář o optických sítích provozovaných zákazníky (Customer Empowered Fibre Networks).

15.–16. září, Praha

Představení optické laboratoře CESNET
Představení a návštěva nově vybudované optické laboratoře pro výuku moderních optických síťových technologií.

27. srpna, Praha

CESNET Community Forum – Nové typy přenosových služeb a jejich aplikace
Setkání odborníků ze sdružení CESNET a uživatelů národní e-infrastruktury, kteří se zajímají o danou oblast, výměna informací a kontaktů se současnými a potenciálními uživateli i s partnery, kteří se na realizaci služeb podílejí.

28. května, Praha

Campus network monitoring and security workshop
Mezinárodní seminář pro výměnu zkušeností ke zlepšení správy kampusových sítí – doporučené postupy pro monitorování, používané nástroje a procesy. Jazykem semináře je angličtina.

24.–25. duben, Praha

Seminář Bezpečný provoz sítí a služeb
Seminář zaměřený na bezpečnost sítí a služeb a především na způsob řešení vzniklých bezpečnostních incidentů.

4. února 2014, Praha

Seminář k výběrovému řízení Fondu rozvoje
Pracovní seminář zaměřený na diskusi o vhodných tématech projektů pro novou výzvy Fondu rozvoje CESNET.

8. ledna 2014, Praha

CESNET Days
Série neformálních setkání odborníků ze sdružení CESNET se zástupci členských organizací. Setkání jsou zaměřená na specifické oblasti a problémy univerzit nebo ústavů Akademie věd, dle konkrétních přání a požadavků.

Neveřejné akce
  • GN3plus SA7T5 Mobile services, 28.–29. ledna 2014
  • GN3plus SA2 – Testbed as a Service – pracovní meeting, 2. – 4.června 2014

2013

IPv6 seminář v Olomouci
Seminář věnovaný praktickým aspektům provozování sítě s protokolem IPv6.

6. prosince, Olomouc

Internet a technologie 13.2
Konference zaměřená na internetové technologie, akademické prostředí a open source. Pořadateli jsou sdružení CZ.NIC a CESNET.

30. listopadu, Praha

Seminář gridového počítání 2013
Přehled informací o českém národním gridovém prostředí MetaCentrum – aktuální stav, novinky, co se chystá.

25. listopadu, Brno

Týden vědy a techniky
13. ročník nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice. Zahrnuje přednášky, výstavy, exkurze, vědecké kavárny, dokumentární filmy a další aktivity, umožňující návštěvníkům poznat, jak se dělá věda. Akci pořádá Akademie věd České republiky.

1.–15. listopadu, různá místa

Velký seminář o komplexu služeb e-infrastruktury CESNET
Celodenní seminář o komplexu služeb, které poskytuje e-infrastruktura CESNET, bude zaměřený na možnosti jejich praktického využití a začlenění do stávajících IT řešení na straně uživatele. Seminář je určen jak pro zástupce všech uživatelských organizací, tak pro instituce, které by služby mohly využít v budoucnu.

21. října, kongresové centrum Univerzity Karlovy v Praze, Celetná 20 (Modrá posluchárna)

3D Film Festival
CESNET se zúčastní 3D Film Festivalu v pražském kině Lucerna, v jehož rámci předvede i unikátní přenos živého koncertu technologií 3D na dálku,

26.-28. dubna 2013, kino Lucerna a hotel Fusion, Praha

30 let osobních počítačů v Československu
Vzpomínkové akce, která připomene první počítače, se kterými se kdy seznámila velká část dnešních počítačových odborníků,

8. dubna 2013, Fakulta elektrotechnická ČVUT, Praha

CESNET Days
Série neformálních setkání odborníků ze sdružení CESNET se zástupci členských organizací. Setkání jsou zaměřená na specifické oblasti a problémy té které univerzity nebo ústavu Akademie věd, dle konkrétních přání a požadavků.

Neveřejné akce
  • 9th TF-NOC Meeting, 14.–15. listopadu 2013
  • TERENA Network Architects Workshop, 13.–14. listopadu 2013
  • Jednání podílníků DANTE a projektu GN3+, 26.–27. června 2013
  • Setkání NREN Policy Committee, 25. června 2013

2012

SECURE 2012
Konference o telekomunikacích a bezpečnosti IT,

22.–24. října 2012, Varšava

EGI Technical Forum 2012
Konference o gridovém počítání,

17.–21. září 2012

CEF Networks Workshop 2012
Mezinárodní seminář o optických sítích provozovaných zákazníky (Customer Empowered Fibre Networks),

12.–14. září 2012

Campus network monitoring workshop
Seminář orientovaný na monitorování provozu v koncových sítích a výměnu zkušeností v této oblasti,

24.–25. dubna 2012

Národní konference CESNET 2012
Představení služeb budované e-infrastruktury pro vědu, výzkum a inovace,

11. dubna 2012

Setkání ke 20. výročí připojení ČR k Internetu
Osobnosti tuzemského i světového Internetu připomenou 20. výročí připojení České republiky k Internetu,

13. února 2012

Neveřejné akce

Archiv akcí 1999–2011

Poslední změna: 3.8.2018