Spolupracujeme na experimentálním nasazení technologie 5G

Spolu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO ) se podílíme na prvním experimentálním nasazení technologie milimetrových vln pro 5G sítě v České republice. Více zde.