Optické sítě

Výzkumem, projektováním a ověřováním Customer Empowered Fibre (CEF) sítí se zabýváme již přes 10 let. To uživatelům otevřelo možnost použít fotonické přenosy pro nové typy aplikací (například přenos přesného času se sub nanosekundovou nejistotou a řízení vědeckých, lékařských či průmyslových zařízení na dálku v reálném čase). Vedeme tento vývoj v konsorciu GÉANT a spolupracujeme s celosvětovou komunitou národních sítí pro výzkum a vzdělávání. Účastníme se též rozvoje lambda služeb, GOLE a GLIF, Future Internet a dalších iniciativ.

V rámci projektu Velká infrastruktura CESNET se zaměřujeme na výzkum principů a technologických trendů budování pokročilých optických sítí a ověřování dosažených výsledků. Fotonická zařízení Czech Light, která vyvíjíme, jsou nasazena v produkční optické komunikační infrastruktuře – v síti CESNET2, která využívá 6100 km pronajatých vláken. Czech Light zařízení jsou nasazena na trasách o celkové délce 3650 km, z toho je 1360 km jednovláknových tras s obousměrným přenosem. Otevřený přenosový systém (také nazývaný OpenDWDM) Czech Light je chráněn několika patenty v ČR, EU i USA. Mimo ČR jsou Czech Light zařízení nasazena v Anglii, Dánsku, Egyptě, Jordánsku, Slovensku, Srbsku a na Ukrajině. Ochrannou známkou jsou chráněny nové druhy služeb – Fotonické služby (Photonic Services). Produkční optické trasy v rámci sítě CESNET2 jsou zároveň součástí testovací platformy přístupné uživatelům VI a sloužící pro další vývoj – tento koncept hospodárného využití zdrojů nazýváme Integrované prostředí (Integrated Facility, IF).

Zajišťujeme také provoz Optických laboratoří, kde probíhá výzkum plně optických funkcí a ověřování vysokorychlostních technologií společně s fotonickými službami. Spolupracujeme na vývoji a ověřování služby GTS (GÉANT Testbed Service) včetně přístupu k fotonickým zařízením.

Zaměřujeme se i na spolupráci s průmyslem (Liaison with Industry), na partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership) a na účast v mezinárodních a dalších výzkumných nebo inovačních projektech, například v rámci programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti průzkumu a zjištění dostupnosti vláken, nabízíme konzultace k nasvícení vláken, řešení nadstandardních přenosů, projektování a nasvícení jedno- i dvouvláknových tras, měření v laboratořích a pronájem přístrojů. I nadále podporujeme efektivní využití optických vláken v krajích, městech a společnostech.

Kontakt: Josef Vojtěch

Více informací: projekt CzechLight

Poslední změna: 20.11.2017