Ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád převzal pamětní medaili Masarykovy univerzity

Praha 14. června 2019. Masarykova univerzita udělila řediteli sdružení CESNET Janu Gruntorádovi pamětní medaili vydanou u příležitosti 100. výročí svého založení.

„Ředitel sdružení CESNET a vůdčí osobnost akademického internetu Jan Gruntorád má osobní zásluhy o intenzívní výzkumnou spolupráci mezi sdružením CESNET a Masarykovou univerzitou v oblasti počítačových sítí, výkonných výpočetních systémů a práce s multimédii,“ zdůvodňuje ocenění rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.
Příležitostné pamětní medaile univerzita vydává z rozhodnutí rektora pouze při významných výročích. Oceňuje jimi osobnosti, které výrazným způsobem přispěly k rozvoji univerzity a jejímu renomé.

„Udělení pamětní medaile je pro mě velkou poctou. S jednotlivými fakultami a pracovišti Masarykovy univerzity dlouhodobě usilovně spolupracujeme na důležitých domácích i zahraničních projektech, její odborníci z oblasti informačních technologií patří ke špičce oboru. Společně se nám podařilo vyvinout řadu zajímavých řešení, která se uplatňují v praxi,“ říká ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

Ing. Jan Gruntorád, CSc., patří mezi průkopníky Internetu v naší zemi. V roce 1991 vedl tým, který navázal první připojení sálového počítače umístěného v budově ČVUT v Praze. Poté 13. února 1992 oficiálně připojil Československo k Internetu.

Od roku 1992 byl zodpovědný za vytvoření celostátní akademické sítě v České republice. V březnu 1996 bylo založeno sdružení veřejných vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET a Jan Gruntorád se stal jeho ředitelem.

Velmi aktivní byl také v zakládání organizace, která má na starosti peering v České republice ‒ sdružení NIX.CZ, byl zvolen do funkce jejího prvního předsedy. Inicioval také vznik právního subjektu CZ.NIC, který je zodpovědný za správu a provoz národní domény nejvyšší úrovně .CZ.

Podílel se na založení asociace sítí ze střední a východní Evropy CEENET. Více než pět let působil jako konzultant NATO v oblasti Kavkazu. Byl zodpovědný za založení IP sítě pro vědeckovýzkumnou komunitu v Ázerbájdžánu. V letech 2003 až 2009 byl členem představenstva společnosti DANTE, která provozuje celoevropskou síť GÉANT.
Od roku 2011 je Jan Gruntorád zodpovědný za tvorbu a provoz e-infrastruktury CESNET pro výzkum, vývoj a vzdělávání v České republice.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 22.3.2021