CESNET představuje své služby i nové logo

Praha 11. prosince 2017. Komplexní přehled svých služeb a výzkumných aktivit představuje sdružení CESNET na dnešní Konferenci e-infrastruktury CESNET, která probíhá na Masarykově koleji ČVUT v pražských Dejvicích. V průběhu programu sdružení odhalí i svůj nový vizuální styl včetně nového loga.

V úvodu vystoupí ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád a také Erik Huizer, CEO organizace GÉANT, která provozuje panevropskou výzkumnou a vzdělávací síť. V celodenním přednáškovém bloku vedle odborníků sdružení promluví významní zástupci uživatelské komunity, kteří hosty seznámí s konkrétními příklady spolupráce. Pomocí technologických demonstrací CESNET představí i novinky z vlastního výzkumu a vývoje.
Podrobné informace o programu

V dopolední části programu CESNET poprvé veřejnosti ukáže své nové logo a z něj odvozený vizuální styl. Grafická podoba nového loga vychází z binárního kódu, kdy je pro převod využit princip rovinné kartézské soustavy souřadnic s osami x a y. Za předpokladu, že jsou na obou osách stejné jednotky, získáme čtverečkovanou síť, ve které se můžeme pohybovat – jednička bude vždy o patro výše než nula.

Nové logo tvoří název sdružení a sedm modrých kostiček, které jsou grafickým přepisem písmena „c“ do binární reprezentace ASCII kódu. Stejným způsobem získaly nová loga rovněž jednotlivé služby a aktivity sdružení. Také podobu jejich grafických značek určil binární kód, respektive přepis prvního písmene dané služby či aktivity do tohoto kódu.

Současně s novým logem začal CESNET ode dneška používat i nové písmo. Jde o font Avenir, což ve francouzštině znamená budoucnost.

„CESNET je bezpochyby institucí, která budoucnost pomáhá formovat. Své služby poskytujeme akademické, vědecké či výzkumné komunitě, ale i dalším odborníkům. Díky tomu mohou získat předstih ve svých oborech. Právě proto jsme jako nové písmo zvolili Avenir neboli Budoucnost. Přijde nám to velice symbolické,“ říká Gabriela Krčmařová, vedoucí Oddělení komunikace sdružení CESNET.

Nové logo si můžete stáhnout

U příležitosti zveřejnění nového vizuálního stylu CESNET vyrobil video, v němž popisuje proceduru vzniku loga a dává ji do širšího kontextu.

Stejné informace jsou k dispozici také formou tištené brožury

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 14.12.2017