CESNET Day přiblíží vrcholové síťové služby odborným pracovištím z Olomoucka

Olomouc 3. dubna 2018. Navázat užší spolupráci s organizacemi v Olomouckém kraji, to je hlavní smysl akce, kterou ve čtvrtek 12. dubna pořádá CESNET, sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR. Pod názvem CESNET Day se uskuteční od 10 hodin v Malé aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. CESNET provozuje národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání. Hosté setkání se seznámí se službami, které poskytuje akademickým pracovištím, výzkumným ústavům, nemocnicím, knihovnám, ale i high-tech firmám a dalším subjektům z nejrůznějších oborů.

Význam akce podpoří svým úvodním slovem prorektor pro organizaci a rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci Jiří Lach. Odborníci sdružení pak představí konkrétní služby i aktivity a budou k dispozici pro následnou diskusi.

„Chceme přiblížit možnosti národní e-infrastruktury CESNET konkrétním pracovištím z olomouckého regionu. Poskytujeme celou řadu pokročilých služeb, které využívají nejen velké instituce, ale stále častěji i menší týmy se specifickými požadavky. Díky unikátním parametrům naší páteřní sítě a speciálním službám se mohou zapojit do klíčových mezinárodních projektů anebo získat přístup k výpočetním kapacitám, které by pro ně jinak byly nedostupné. Z toho pak těží celý region, protože vrcholová věda, výzkum či vývoj přitahují špičkové odborníky a vytvářejí atraktivní pracovní příležitosti,“ říká ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád, který promluví i na setkání.

CESNET spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci na některých náročných projektech. Typickým příkladem je kooperace s katedrou optiky Přírodovědecké fakulty v rámci Národní iniciativy pro kvantové technologie. Možnosti využití pokročilých fotonických služeb na setkání představí Josef Vojtěch ze sdružení CESNET. Dalšími tématy budou například stále aktuální kybernetické hrozby, datová úložiště, 4K video v medicíně a kultuře nebo gridové vědecké výpočty.

Zájemci o setkání se mohou bezplatně registrovat na stránkách akce: https://www.cesnet.cz/akce/cesnet-day-v-olomouci/

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 4.4.2018