CESNET a GÉANT představují optický kanál o kapacitě 300 Gb/s pro výzkumnou a vzdělávací komunitu

Partnerství podporuje rostoucí potřebu přenosové kapacity, jež je nezbytná pro vědecký výzkum a spolupráci.

Praha 24. ledna 2018. CESNET při historicky prvním uplatnění platformy Waveserver Ai od firmy Ciena ve výzkumné a vzdělávací komunitě propojil vysokokapacitní routery sítě GÉANT pomocí optického kanálu s přenosovou rychlostí 300 Gb/s na jediné vlnové délce. Propojení bylo realizováno jako cizí vlnová délka (Alien Wavelength) přes 530 km sítě CESNET mezi uzly Praha a Vídeň, nasvícené otevřeným přenosovým systémem Czech Light. CESNET tímto ukazuje, jak může výzkumná a vzdělávací komunita sestavit mezinárodní vysokokapacitní optický kanál například k propojení výkonných počítačových sítí a usnadnění spolupráce evropských akademických a vědeckých organizací.

Toto řešení umožnilo sdružení CESNET zvýšit odolnost sítě GÉANT pomocí záložního propojení sdílením spektra sítě CESNET s technologií DCI od firmy Ciena. Síť GÉANT může dnes díky uvedenému řešení přenášet informace s přenosovou rychlostí 300 Gb/s po jednom kanálu stávající optické sítě CESNET, jež byla původně navržena jako kompenzovaná síť o přenosové rychlosti jednoho kanálu 10 Gb/s. Síť GÉANT současně snižuje své náklady pomocí sdílení spektra s CESNETem a přitom zvyšuje svou odolnost prostřednictvím záložního spoje, jenž představuje ochranu před nepředvídatelnými prudkými nárůsty objemu přenášených dat. Realizace cizí vlnové délky navíc umožňuje sdílení infrastruktury temného vlákna v rámci komunity sítí národního výzkumu (NREN), což zajišťuje, aby tyto organizace byly připraveny na další růst díky možnosti rychlého navyšování či omezování kapacity podle poptávky v rámci sítě.

„Naše síť je konstruovaná tak, aby podporovala přenos velkých objemů dat a současně vyhrazených fotonických služeb mezi geograficky rozptýlenými lokalitami. A to především díky uplatnění unikátních konceptů při tvorbě sítě, jako je například koncept Nothing in Line (NIL). Optický kanál s přenosovou rychlostí 300 Gb/s bezchybně funguje souběžně s přenosem přesného času a vysoce stabilní optické frekvence,“ řekl Josef Vojtěch, vedoucí oddělení optických sítí sdružení CESNET. „Spolu s firmou Ciena pomáháme síti GÉANT zajistit evropské výzkumné a vzdělávací komunitě možnost spolehlivého propojování kdekoli, kdykoli a s potřebnou kapacitou.“

„Sdružení CESNET, aktivní zástupce sítí NREN v Evropě, vyhodnocuje nejnovější technologie, aby i nadále pokračovalo v rozvoji datových sítí pro výzkumné a vzdělávací komunity v celém regionu,“ řekl Rod Wilson, hlavní technolog výzkumu firmy Ciena. „Konstrukce zařízení Waveserver Ai řeší rostoucí nároky na hustotu integrace a výkon, které jsou kladeny na vysokokapacitní přenosová zařízení.“

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 24.1.2018