Právní postavení sdružení

CESNET, zájmové sdružení právnických osob (dále jen „sdružení“), bylo založeno podle § 20f a dalších zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Zakladateli sdružení jsou všechny veřejné vysoké školy v České republice a Akademie věd České republiky. Zakladatelskou smlouvu a stanovy podepsali statutární zástupci všech členů dne 6. března 1996.

Sdružení vzniklo registrací u Obvodního úřadu v Praze 6 dne 13. března 1996 s číslem registračním ZS 22/2/96 a je právnickou osobou. Nyní je sdružení zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 58848. Český statistický úřad přidělil dne 19. března 1996 sdružení identifikační číslo 63839172. Osvědčení o registraci DIČ CZ63839172 vydal Finanční úřad pro Prahu 6 dne 30. října 1996.

Provoz sítě CESNET s rychlostí datových okruhů do 1 Mb/s sdružení převzalo od Českého vysokého učení technického v Praze v souladu se stanovami od 1. července 1996 cesní smlouvou.

Poslední změna: 5.10.2023