Organizační struktura

Orgány sdružení

Valná hromada

Řádné zasedání valné hromady se koná dvakrát ročně, zpravidla v červenci a prosinci.

Představenstvo

 • prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. – předseda
 • Ing. Radek Holý, Ph.D. – místopředseda
 • Mgr. František Potužník – místopředseda
 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
 • RNDr. Alexander Černý
 • Ing. Jan Gruntorád, CSc.
 • doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.

Dozorčí rada

 • Ing. Michal Sláma – předseda
 • Mgr. Kamil Gregorek, MBA
 • Mgr. Martin Maňásek
 • prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
 • RNDr. David Skoupil

Ředitel

 • Ing. Jakub Papírník

Náměstci a oddělení

 • Náměstek pro e-infrastrukturu: Ing. Jan Růžička
  • Oddělení síťové infrastruktury (vedoucí: Ing. Václav Novák)
  • Oddělení distribuovaných výpočtů (vedoucí: Mgr. Miroslav Ruda)
  • Oddělení datových úložišť (vedoucí: RNDr. David Antoš, Ph.D.)
  • Oddělení multimédií (vedoucí: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.)
  • Oddělení federovaných identit (vedoucí: Ing. Jan Oppolzer)
  • Oddělení AAI (vedoucí: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.)
  • Oddělení podpůrných služeb (vedoucí: Jiří Ráž)
  • Oddělení Security Operations Center (vedoucí: Andrea Kropáčová)
  • Oddělení Service Desk (vedoucí: Ing. Petr Hanousek)
 • Náměstek pro výzkum, vývoj a inovace: Ing. Helmut Sverenyák
  • Oddělení optických sítí (vedoucí: Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.)
  • Oddělení technologie pro síťové aplikace (vedoucí: Dr. Ing. Sven Ubik)
  • Oddělení nástrojů pro administrace a bezpečnost (vedoucí: doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.)
  • Oddělení podpory projektů (vedoucí: Alena Dudičová)
 • Náměstek pro věci finanční a správní: Ing. Jiří Klimt
  • Oddělení právní (vedoucí: JUDr. Jana Zmatlíková)
  • Oddělení finanční (vedoucí: Ing. Pavel Šetina)
  • Oddělení informačních systémů (vedoucí: Mgr. Martin Skalický)
 • Náměstek pro úsek služeb: Ing. Radovan Igliar
  • Oddělení péče o uživatele  (vedoucí: Ing. Karol Kniewald)
  • Oddělení komunikace (vedoucí: Ing. Radovan Igliar)
 • Personální oddělení (vedoucí: Mgr. Tereza Sklenářová)

Poslední změna: 10.1.2024