Výběrové řízení na pozici ředitel CESNET, z. s. p. o.

Představenstvo CESNET, z. s. p. o. vyhlašuje otevřené výběrové řízení na pozici:

Ředitel CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Pracovní činnost ředitele sdružení v souladu s platnými Stanovami CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Požadavky na kandidáty:
● Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
● Minimálně 5 let praxe ve vrcholovém výkonném managementu v oblasti ICT
● Předpoklady pro vedení týmu (schopnost integrace, předvídatelnost, budování důvěry, přesvědčivost, důvěryhodnost)
● Zkušenosti s vedením a koordinací projektů ideálně v oblasti ICT
● Zkušenosti v oblasti financí a controllingu
● Vysoké komunikační dovednosti (vyjednávání, řešení konfliktů, prezentace)
● Vynikající organizační schopnosti, strategické a analytické myšlení
● Časová flexibilita, odolnost vůči stresu
● Znalost anglického jazyka na úrovni C1
● Znalost prostředí vysokých škol, univerzit a vědeckovýzkumné komunity v ČR výhodou
● Pracovní zkušenosti nebo stáže v zahraničí výhodou

Nabízíme:
● Zodpovědnou, kreativní a zajímavou práci
● Finanční ohodnocení odpovídající významnosti, obsahu a rozsahu obsazované pozice
● Možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje

Předpokládaný termín nástupu do funkce je červen 2021 nebo podle dohody
Místo výkonu práce: Praha

Podmínky výběrového řízení:
● Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené
● Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění výše uvedených požadavků

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit následující:
● Strukturovaný profesní životopis
● Motivační dopis
● Výpis z Rejstříku trestů

Přihlášením do výběrového řízení bere uchazeč na vědomí, že sdružení CESNET bude po dobu trvání výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje pro účely výběru nejvhodnějšího kandidáta.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů ve sdružení CESNET jsou dostupné zde.

Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2021
Za řádně podanou přihlášku do výběrového řízení se považuje přihláška, která byla doručena do termínu uzávěrky přihlášek na
e-mailovou adresu Renaty Haladové a v kopii na adresu: jg@cesnet.cz

Poslední změna: 18.12.2020