e-INFRA CZ

e-INFRA CZ je unikátní e-infrastruktura pro výzkum a vývoj ČR, která představuje transparentní prostředí poskytující komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, v jakém odvětví je provádí. Vytváří tak komunikační, informační, úložnou a výpočetní základnu pro výzkum a vývoj na národní i mezinárodní úrovni a poskytuje rozsáhlé ucelené portfolio služeb v oblasti ICT, bez nichž moderní výzkum a vývoj nemůže být realizován.

Mezi hlavní složky e-infrastruktury patří:

  • vysoce výkonná národní komunikační infrastruktura,
  • národní gridová a cloudová infrastruktura,
  • nejvýkonnější a nejmodernější superpočítačové systémy v ČR a
  • velkokapacitní datová úložiště.

Výzkumná infrastruktura e-INFRA CZ je budována ve spolupráci tří národních e-infrastruktur CESNET, CERIT-SC a IT4Innovations.

https://www.e-infra.cz/

Poslední změna: 23.7.2020