e-INFRA CZ

e-INFRA CZ je unikátní e-infrastruktura pro výzkum a vývoj ČR, která představuje transparentní prostředí poskytující komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, v jakém odvětví je provádí. Vytváří tak komunikační, informační, úložnou a výpočetní základnu pro výzkum a vývoj na národní i mezinárodní úrovni a poskytuje rozsáhlé ucelené portfolio služeb v oblasti ICT, bez nichž moderní výzkum a vývoj nemůže být realizován.

Mezi hlavní složky e-infrastruktury patří:

  • vysoce výkonná národní komunikační infrastruktura,
  • národní gridová a cloudová infrastruktura,
  • nejvýkonnější a nejmodernější superpočítačové systémy v ČR a
  • velkokapacitní datová úložiště.

Výzkumná infrastruktura e-INFRA CZ je budována ve spolupráci tří národních e-infrastruktur CESNET, CERIT-SC a IT4Innovations.

Web: https://www.e-infra.cz/

Dlouhodobý výhled síťových, úložných a výpočetních kapacit

Síťová infrastruktura Náročné výpočty Datová úložiště
Připravujeme upgrade síťové infrastruktury (FWDM, IP/MPLS). Páteřní linky budou upgradovány na přenosové kapacity 400 Gbps. Zároveň bude rozšířena přístupová infrastruktura s access porty 100 Gbps pro primární připojení organizací i pro speciální zařízení a aplikace. Plánujeme kontinuální obnovu a rozšiřování výpočetních kapacit (výpočetní clustry, úložná kapacita, rozšiřování GPU karet atp.) Obecný investiční výhled datových úložišť na další období je cca 30 mil. Kč / rok s 5 letou životností těchto investic. Extrapolace předpokladu uživatelský kapacit je znázorněna na grafu.

Dokumenty

Scientific Advisory Board

Rada uživatelů

Vizuální identita

Poslední změna: 13.10.2020