CESNET se podílí na budování evropské sítě pro přenosy času a frekvence

CESNET prostřednictvím zapojení do projektu CLONETS-DS (Clock Optical Network Services – Design Study) přispěje k nastavení celoevropské optické sítě pro distribuci velmi přesné informace o čase a frekvenci. Nová infrastruktura v budoucnu zajistí například větší přesnost navigačních systémů, zkvalitnění měření gravitačního pole Země, uplatní se v astronomii anebo při zaznamenávání změn klimatu. Více se dozvíte v naší tiskové zprávě.