Zaznělo na konferenci k 30 letům Internetu v České republice

Vint Cerf, viceprezident a Chief Internet Evangelist společnosti Google:

„Naším dnešním úkolem je přijít na to, jak ochránit svobodu, prospěšnost a otevřenost Internetu a zároveň pracovat s faktem, že existují lidé, které jiní lidé přes toto médium zraňují, často napříč hranicemi mezi státy. Tedy jak ochráníme naše občany, udržíme je v bezpečí a umožníme jim užívat internetovou síť, a přesto zachováme otevřenost, která je tak klíčová k propojování a sdílení vědeckého poznání.“

 

Jakub Papírník, ředitel CESNET:

„Já bych hlavně vypíchl jednu věc, ten sociální rozměr internetu, ale ne v tom smyslu sociálních sítí, to se dneska trochu kritizuje, že nás to odvádí od reálného života, tak, že zapadáme do nějakých virtuálních světů, ale spíš takový rozměr, který jsem si uvědomil nedávno. Spravoval jsem nějaké staré zařízení a potřeboval jsem překlenout nějaký problém a pak mi pomohl nějaký německý kluk někde bůhvíkde, který v podstatě prošel stejnou cestou a ten nápad vyvěsil… a já bych se přimlouval za vztyčení pomníku neznámému uživateli, který nám pomáhá tím, že nám pomůže s problémem a v podstatě za tu milou a dobrou globalizaci, kdy vám pomáhají lidi nezištně a skutečně nezištně, napříč celou planetou, tak to je to, co se mi na internetu líbí. A tohle všechno se startovalo pro nás v České republice před 30 lety a já jsem rád, že máme dneska možnost tuto důležitou věc pro nás oslavit a nějak si připomenout.“

 

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT:

Jsem rád, že se tady u kulatého výročí internetu setkáváme. Chtěl bych vás přivítat jako rektor univerzity, která byla u samého počátku a která je dodnes na čelní frontě využívání a rozvoje internetu a intenzivně spolupracuje s CESNETem a dalšími partnery…

…. jsem rád, jak se to celé vyvinulo, i když některé končiny sociálních sítí mají samozřejmě svá rizika, ale doufám, že tohle uregulujeme, že ty problematické končiny vyřešíme, a že budeme využívat v dalších letech ty pozitivní věci, ty které, jak pan ředitel řekl, jako třeba blesková dostupnost informací napříč světem, sdílení novinek, sdílení výsledků vědecké práce, kontakty, teleconferencing, který zažíváme teď nebo jsme ho zažívali během pandemie, využili výborným způsobem, ty dobré věci ať s námi zůstanou, ty horší si uvědomme a nějak se jim vyhněme…“

 

Ondřej Profant, náměstek místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj:

„Dovolte mi smeknout a vzdát holt před vámi všemi, kteří jste se zasadili o to, aby tu internet v tehdejší Československé republice byl. Já vám za to opravdu moc děkuju. Je to krok, tedy spíš skok správným směrem a je opravdu těžké docenit, jak moc to naše životy změnilo a jak moc je to změní dále. Po 30 letech jsou naše životy zcela jiné, téměř všichni jsme neustále on-line a služby poskytované přes internet nám ulehčují život, nemluvě o posledních dvou letech, které nás naučily pojmy jako je home working a home office.“

…“Internet je příkladem inovace, která nás posouvá vpřed, otevírá zcela nová odvětví a propojuje svět. Má však i své stinné stránky. Společnost nejen spojuje, ale může jí i rozdělovat. Věřím však, že to je jen přechodné období, že s tím se naučíme pracovat a žít a zlepšíme tu kulturu a přikloníme se k těm pozitivním stránkám, k tomu, jak nám to ulehčuje život, nikoliv jak ho to může rozvracet či vyvolávat zbytečné hádky. Závěrem bych chtěl apelovat na jednu klíčovou věc. Internet vznikl jako decentralizovaný a technologie v něm použité byly otevřené, někdo to může nazývat chaos, já v tom vidím design, design svobody, a přál bych si, aby to takto zůstalo i nadále.“

 

Jan Gruntorád, emeritní ředitel sdružení CESNET:

„Důležitou roli hrála mezinárodní konference INET/JENC, která se konala v roce 1994. Jednalo se o vůbec první akci, kterou uspořádala organizace Internet Society společně s akademickou sférou. Zvažovaly, kde to udělají. Nakonec se rozhodly, že akci uspořádají v Praze, aby zdůraznily, že rozhodnutí pustit Internet do zemí střední a východní Evropě bylo správné. Původně se počítalo s účastí 600 osob, ale nakonec přijelo 1100 lidí. Akce byla velmi pozitivně hodnocena a přispěla k rozvoji Internetu ve střední a východní Evropě. Byl to jeden z mezníků a jsem rád, že jsme spolu s kolegy z ČVUT i jiných vysokých škol k tomuto úspěchu přispěli.“

 

Jiří Peterka, člen Rady ČTU:

„Unikátním zdrojem informací byl Seznam zdrojů CESNET, později přejmenovaný na Seznam síťových zdrojů v České republice či jen Seznam českých síťových zdrojů. Připravoval jej pan Pavel Satrapa a vycházel od března 1994 do ledna 1998. Po celou dobu byl jeho obsah v angličtině. Obsahoval i řadu internetových služeb, se kterými se dnes uživatelé Internetu nejspíše vůbec nesetkají, například službu Gopher, která ještě v polovině 90. let soupeřila se službou World Wide Web o tom, kdo bude uživatelům Internetu zpřístupňovat nejrůznější informace. …

Významná byla akce Internet proti monopolu z přelomu let 1998 a 1999. Když se telefonní ústředny vyměnily za modernější, tak vás telekomunikační operátor kasíroval podle toho, jak dlouho jste byl připojený. A to byl problém, protože cena pak narůstala natolik, že to vybudilo internetovou veřejnost, aby šla protestovat. Vyústilo to do specializovaného tarifu pro vytáčený přístup Internet 99, který byl o něco výhodnější. Ale pořád se nejednalo o paušál, stále se platilo podle délky hovorů. … Přelomem byl příchod společnosti Video OnLine, která nabídla měsíční paušál ve výši 496 korun. Na tiskovou konferenci pozvala i dva Cimrmanology, kteří připomněli, že Internet je vynalez Járy Cimrmana.“

 

Ondřej Filip ředitel CZ.NIC:

„V České republice máme zákonem danou kybernetickou bezpečnost. Máme nestátní organizace jako CZ.NIC, která spravuje národní doménu. Dokonce převzala od CESNETu národní bezpečnostní tým, protože to byla původně »cesnetí« aktivita.“

 

Adam Golecký, ředitel NIX.CZ:

„Internet se nám zrychluje, takže už je úplně běžné, že můžete dělat video hovor a třeba přitom jet v autě a to video to stíhá a je kvalitní a asi co bude nová výzva, to je, aby to nemělo takové zpoždění, ta rychlost už nebude na té celkové propustnosti a na té rychlosti těch odezev, takže se nebudete při videokonferencích tolik muset hádat, protože tam nebude technologická prodleva mezi tím, kdy jeden účastník něco říká a ten druhý si myslí, že už skončil a začne mu do toho mluvit.“

 

Jan Kolouch, odborník CESNET na kyberbezpečnost

Já jsem šťastný za to, že kyberprostor je tím svobodným, volným, ne zcela a ne státem regulovaným prostředím, protože, měl jsem možnost být ve státech, kde byl regulovaný, nechcete tam být…ta regulace by měla vycházet z nás samotných, měl by nám být vštěpován určitý prvek seberegulace a ano, stát nebo organizace má právo regulovat to prostředí, ale mělo by se velmi pečlivě, na miskách vah zvažovat, kdy tu regulaci a v jakém segmentu uplatníme.

 

Tomáš Košňar, technický koordinátor e-infrastruktury CESNET:

„Potřebná je změna kultury úřadů ve smyslu »chci vyřešit váš problém, chci vám pomoci vyřešit tento problém« versus formální splnění povinností. Protože jinak smutně odejdu, že vlastně nevím, co mám dělat. To jsou dva rozdílné přístupy a jediná věc, která je mezi těmi dvěma polohami, je kultura lidí. Až tehdy, když se budou designovat aplikace s touto změněnou kulturou, budeme dělat aplikace, které dokážou vyřešit problémy občanů.“

 

Věra Jourová, eurokomisařka:

„Evropa má velkou ambici. Snažíme se být průkopníkem v určování pravidel hry a máme plán na podporu vývoje Internetu a využití jeho výhod. Ten plán jsme nazvali Digital Decade for Europe. A není to plán jenom o regulaci, je to plán o tom, jaké dáme impulzy do digitalizace v Evropě. Jejich hlavním cílem je ochránit lidem možnost volby a nenechat nikoho pozadu, podpořit inovace v soukromém i veřejném sektoru. …

Během pandemie covidu jsme se prakticky všichni ještě více než dříve přesunuli do online světa. Musíme se v něm však cítit bezpečně. Musíme věřit, že i naše děti v něm mohou být v bezpečí. …

Věřím, že všechno, co děláte, povede k lepšímu Internetu, k lepšímu online světu, a tudíž k lepšímu světu jako takovému. Protože ty dva světy jsou neoddělitelně propojeny. Dámy a pánové, děkuji vám za váš podíl na tom všem nejen za uplynulých, ale i za těch budoucích třicet let.“

Poslední změna: 11.2.2022