GÉANT

geant-logo2

První generace evropské páteřní akademické sítě GÉANT byla oficiálně uvedena do provozu 1. prosince 2001 jako pokračování předchozí sítě TEN-155. Propojila národní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání v Evropských zemích a zajistila jejich spojení s analogickými světovými sítěmi (především v Severní Americe a v Asii).

Topologie sítě GÉANT

Rozvoj sítě je podporován Evropskou unií formou několika projektů rámcových programů. Konkrétně se jedná o projekty GÉANT (2000–2004), GN2 (2004–2009) a GN3 (2009–2013). Současná generace sítě, označovaná jako GÉANT2+, je charakterizována následujícími vlastnostmi:

Pražský uzel sítě GÉANT

Hybridní síť
Díky použité technologii DWDM nabízí vedle klasické IP služby i přepínání optických tras či vlnových délek. Díky tomu umožňuje vytvářet vyhrazená propojení „na míru“ pro konkrétní koncová zařízení s extrémními požadavky na objem datových přenosů – tzv. end-to-end služby.
Vysokorychlostní síť
Rychlost jádra postupně roste. V současnosti probíhá přechod z n×10 Gb/s na n×40 Gb/s. Ostatní trasy jsou provozovány s rychlostmi v odpovídajícími potřebám připojených NREN, typicky v řádu gigabitů za sekundu.
Služby s definovanou kvalitou
Síť dokáže poskytovat i prioritní služby a služby s diferencovanou kvalitou vyžadované některými náročnými aplikacemi. Tyto parametry je třeba dosahovat mezi koncovými body, což vyžaduje těsnější součinnost mezi správou sítě GÉANT, národních sítí i koncových sítí připojených institucí.
Globální konektivita
Dosah sítě GÉANT přesahuje evropský kontinent. Jejím prostřednictvím jsou propojeny sítě v globálním měřítku.
Mobilita uživatelů
V rámci rozvoje sítě vznikla a je postupně rozšiřována infrastruktura umožňující volný pohyb v síti a připojování k ní v různých lokalitách bez dodatečných administrativních kroků. Cílem je vytvořit jednotné síťové prostředí, v němž se budou uživatelé přesouvat podle potřeby. Typickými představiteli těchto aktivit jsou infrastruktura eduroam nebo vytváření federací identit, jako je eduID.cz či eduGAIN.
Výzkumný program
Vzhledem k velmi ambiciózním technickým cílům vyžaduje rozvoj sítě a jejích aplikací intenzivní výzkumnou činnost. Doprovodné projekty proto věnují značnou pozornost výzkumu a vývoji v relevantních oblastech.

Další informace:

Poslední změna: 7.5.2015