Výzkumníci CESNET

V našem týmu je řada úspěšných řešitelů grantů, kteří se aktivně zabývají výzkumem a vývojem technologií a služeb.
Ing. Jan Gruntorád, CSc. - Ředitel sdružení CESNET

V roce 1992 získal ocenění od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za návrh a realizaci první sítě internetového typu v České republice – sítě CESNET. Od té doby je členem představenstva sdružení CESNET a byl zvolen ředitelem. V letech 1998 – 2003 byl předsedou asociace CEENET (Central and Eastern European Network Association) a více než pět let působil jako konzultant NATO na poli počítačových sítí pro komunitu výzkumu a vzdělávání v oblasti Kavkazu. Od roku 2004 reprezentuje Českou republiku ve skupině European e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group). V roce 2016 získal prestižní medaili Vietschovy nadace.

Další informace:

Ing. Pavel Benáček, Ph.D - Oddělení nástrojů pro administraci a bezpečnost

Od roku 2012 pracuje jako výzkumník v hardwarovém oddělení projektu Liberouter ve sdružení CESNET. Jeho odborné zaměření spočívá především v návrhu architektur a využití vysokoúrovňové syntézy pro zpracování vysokorychlostního síťového provozu.

Další informace:

Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. - Oddělení nástrojů pro administraci a bezpečnost

V CESNETu pracuje od roku 2011. Zabývá se Vývojem hardwarově zrychlených monitorovacích řešení pro vysokorychlostní sítě (NetCOPE, HaNIC, SDM) a řízením výzkumného projektu FOKUS.

Další informace:

Ing. Jan Kořenek, Ph.D. - Vedoucí oddělení nástrojů pro administraci a bezpečnost

V CESNETU působí od roku 2003. V roce 2014 byl hlavním řešitelem vývojového týmu, který získal ocenění Česká hlava v kategorii industrie za vyvinutí akcelerační karty COMBO pro 100Gb sítě. V roce 2016 získal jako hlavní řešitel projektu DMON100 ocenění Nejlepší spolupráce roku organizováné Sdružením pro zahraniční investice (AFI). Cena byla udělena za spolupráci mezi CESNET a Netcope Technologies na vývoji 100Gb akcelerační karty.

Další informace:

RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D.

Další informace:

Andrea Kropáčová - vedoucí Oddělení podpůrných služeb a bezpečnost

Sestavila první tým typu CSIRT v České republice, který byl oficiálně uznán světovou komunitou. V letech 2007-2010 vybudovala pracoviště CSIRT.cz, dnes Národní CSIRT České republiky. Ve sdružení vede tým CESNET-CERTS, rozvíjí bezpečnostní služby ve sdružení CESNET a bezpečnostní strategii sítě CESNET2. Reprezentuje sdružení CESNET v národních i mezinárodních bezpečnostních infrastrukturách.

Řešitelka grantu: PROTECTIVE - Proactive Risk Management through Situation Awareness

Další informace:

Bc. Michal Krsek - Oddělení multimédií

Další informace:

Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. - Oddělení distribuovaných výpočtů

Další informace:

Mgr. Miroslav Ruda - vedoucí Oddělení distribuovaných výpočtů

Další informace:

RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D. - Oddělení technologie pro síťové aplikace

Věnuje se hlavně výzkumu v oblasti časových služeb, zejména přenosu přesného času a stabilní frekvence po optických linkách. V CESNETu pracuje od roku 1996.

Další informace:

Ing. Helmut Sverenyák - Náměstek pro výzkum, vývoj a inovace

Další informace:

Dr. Ing. Sven Ubik - Oddělení technologie pro síťové aplikace

Věnuje se zejména výzkumu, vývoji a podpoře nasazení technologií pro inovativní využití počítačových sítí, včetně spolupráce s institucemi mimo oblast informačních technologií. V roce 2012 inicioval vznik Síťové multimediální laboratoře SAGElab a má na starost její rozvoj. Je jedním z původců několika národních a zahraničních patentů. Působí v CESNETu od roku 2000.

Další informace:

Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. -Oddělení optických sítí

Jeho odborné zaměření jsou počítačové sítě, dlouhodobá archivace elektronických dokumentů a projektové řízení. V CESNETu pracuje od roku 2011.

Další informace:

Ing. Josef Vojtěch, Ph.D. - Oddělení optických sítí

Od roku 2003 působí v Oddělení optických sítí sdružení CESNET, kde se dlouhodobě věnuje rozvoji otevřeného přenosového systému CzechLight a v posledních letech také jeho aplikaci pro přenosy přesného času a stabilní frekvence. Je autorem či spoluautorem tří mezinárodních patentů, deseti národních patentů a užitných vzorů. V roce 2007 získal spolu s kolegy Miroslavem Karáskem a Janem Radilem cenu ministra školství za výzkum.

Další informace:

Ing. Martin Žádník, Ph.D - Oddělení podpůrných služeb a bezpečnosti

Další informace:

Poslední změna: 12.6.2018