Sledování infrastruktury a provozu sítě

V této aktivitě se zaměřujeme na vývoj nástrojů pro systematické, plošné a souvislé sledování infrastruktury sítě i jejího provozu.

Oblast sledování infrastruktury představuje vývoj monitorovacích systémů, které shromažďují, zpracovávají a prezentují informace primárně získané z aktivních prvků sítě (směrovače, přepínače, atd.). Snažíme se plošným a v čase souvislým způsobem dlouhodobě analyzovat stav a trendy v chování síťové infrastruktury a poskytnout jak souhrnný pohled na množinu příslušných veličin, tak i detailní informace o konkrétních parametrech.

Oblast sledování provozu je zaměřena na vývoj nástrojů pro zpracování specifických elementárních informací (flow) o provozu sítě. Snažíme se, kromě jiného, poskytovat informace o síti jako celku. To nás vede k vývoji škálovatelných distribuovaných systémů s bohatými klasifikačními a filtračními mechanismy a inteligentním způsobem uchování dat. Naším záměrem je zprostředkovat jak dlouhodobý souhrnný pohled na strukturu IP provozu (v4,v6), tak i krátkodobou podrobnou analýzu až do úrovně konkrétních síťových relací. Strategicky se orientujeme na podporu oblasti bezpečnosti a řešení bezpečnostních incidentů.

Kontakt: Tomáš Košňar

Více informací: viz realizované služby

Poslední změna: 12.6.2014